Fråga facket Fråga facket

Kommissionens förslag till direktiv om patientens rättigheter vid gränsöverskridande vård

Remissyttrande Remissen består av detaljerade förslag till formulering av direktivtext från kommissionen. Syftet med förslaget anges vara att skapa tillräcklig klarhet om patienters rättigheter att bli ersatta för vård utförd i andra EU-länder, och att säkerställa den gränsöverskridande vårdens kvalitet, säkerhet och effektivitet. LO anser att i detta skede är det viktigare att föra fram övergripande synpunkter på frågan om patientens rättigheter vid gränsöverskridande vård än att diskutera konkreta detaljformuleringar i förslaget till direktiv. Därför är organisationens yttrande av mer principiell karaktär.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning