Fråga facket Fråga facket

Kompetensutveckling och lärande i arbetslivet (KUL-projektet). Delrapporter 1 och 2.

Rapport Delrapport 1. Förbundens nuläge; Delrapport 2. Omvärldsanalys.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning