Fråga facket Fråga facket

Kongressrapport 2016 - Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Rapport Sverige har sedan 1990-talet lidit av hög arbetslöshet och har i dag vad som måste beskrivas som massarbetslöshet. Det är uppenbart att den förda ekonomiska politiken inte längre klarar att uppnå full sysselsättning. Det går inte heller att återgå till den politik som dominerade innan 1990-talet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ny ekonomisk politik

Vad Sverige behöver är en ny ekonomisk politik som förenar full sysselsättning och rättvisa löner med dagens öppna ekonomi. Det är bakgrunden till att LO-kongressen 2012 beslutade att inleda projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Detta arbete är nu färdigt och har bland annat resulterat i 24 underlagsrapporter och ett gediget utredningsmaterial.

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner är ett resultat av projektet och LO-styrelsens förslag till LO-kongressen 2016.  

Rapporten är ett viktigt bidrag i diskussionen om hur Sverige åter kan bli ett land med full sysselsättning och om hur den solidariska lönepolitiken kan moderniseras.

Kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner (pdf)

Fakta om LO-kongressen 2016

LOs 28e ordinarie kongress genomförs i Folkets hus i Stockholm den 17-20 juni 2016. Tre hundra ombud från hela landet behandlar motioner samt den av styrelsen föreslagna kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner. Temat för kongressen är Dags att investera! Sverige kan bättre.