Fråga facket Fråga facket

Krav för tillit

Rapport LO- ekonomernas rapport Krav för tillit, 060704 För att välfärdsystemet ska upprätthållas är det centralt att människor känner tillit till systemen. Att alla som bidrar också upplever att systemet används på rätt sätt och att de har en reell trygghet om de en dag blir sjuka eller arbetslösa. Rapporten diskuterar vad som är fusk och vad som är felanvändning i socialförsäkringsystemen. Hur kan man se på den enskildes personliga integritet och hur upprätthålls tilliten till systemen. De undersökningar som finns tycks inte tyda på att fusket har ökat. Att sänka ersättningnivåerna för att tvinga ut människor i arbete skulle slå hårt mot de grupper som redan har det svårast. Det är inte rätt väg att gå. Istället handlar det om att upprätthålla arbetslinjen med hjälp till rehabilitering och omställning, en arbetsmiljö som gör att det går att arbeta hela livet ut och en samordning av de insatser som görs lokalt och centralt för att öka sysselsättningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning