Fråga facket Fråga facket

Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik SOU 2009:81

Remissyttrande LO har beretts tillfälle att yttra sig över SOU 2009:81, Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik. SEKO har inlämnat remiss och LO ställer sig bakom denna med följande tillägg, som har utarbetats i samarbete med Kommunalarbetareförbundet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning