Fråga facket Fråga facket

Laga hålen i tandvårdsförsäkringen

Rapport Det offentliga stödet för tandvård duger inte, tycker fackligt aktiva i LOs medlemsförbund. Det var tydligt på senaste LO-kongressen, sommaren 2004, när det slogs fast att LO ska verka för att det inte ska kosta mer att gå till tandläkaren/tandhygienisten än att gå till läkaren. Devisen ”tänderna är en del av kroppen” segrade. Även inom flera LO-förbund har frågan tagits upp av medlemmarna i form av motioner till kongresser och liknande, bland annat inom Kommunal. Medlemmarna tycker helt enkelt att det är för dyrt att gå till tandläkaren och är rädda för att det kommer att leda till allt större klasskillnader i tandhälsa - att man kan se i munnen vilken klass en person tillhör. Regeringens hållning har varit att stödet till tandvård ska utökas när statsfinanserna så tillåter. Men det räcker inte. I denna rapport sammanställs faktaunderlag som pekar på brister i det offentliga tandvårdsstödet och LO presenterar sin syn på vad som behöver göras. Rapporten har skrivits av Åsa Forssell.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning