Fråga facket Fråga facket

Långtidssjukskriven och sedan?

Rapport Omfattande förtida pensionering, hög arbetslöshet och ökande längd på sjukskrivningar manade under 00-talet fram snabba förändringar i sjukförsäkringarna. Regeringen införde 2008 den så kallade rehabiliteringskedjan med fasta tidsgränser. Beslutet hade föregåtts av en debatt där det ofta talades om fusk och överutnyttjande av sjukförsäkringen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning