Fråga facket Fråga facket

Länsvisa jämförelser av studerande inom de yrkesförberedande gymnasieprogrammen

Rapport I drygt tio år har gymnasieskolan varit kommunaliserad. Under en något kortare period har vi haft dagens treåriga yrkesförberedande program. De yrkesinriktade programmen på gymnasieskolan står för det mesta för den grundläggande yrkesutbildningen i Sverige. Samtidigt finns så gott som inga kommuner i Sverige som erbjuder alla 17 gymnasieprogrammen. Dagens situation innebär att ingen tar ansvar för att alla dessa program ska finnas på ett rimligt avstånd till eleven. Enskilda kommuner kan inte klara det, men det finns inte heller någon annan som tar ansvar. Idag är det så gott som slumpmässigt vilka utbildningar som erbjuds på pendlingsavstånd till gymnasieeleverna. I denna studie visar det sig att det finns mycket stora skillnader mellan länen, både när det gäller hur många ungdomar som går färdigt olika program och hur många som inte blir färdiga med sin utbildning. I många län har en del av de traditionella yrkesprogrammen krympt ihop till nästan ingenting. Samtidigt vet vi att det är brist på yrkesutbildad arbetskraft inom båda industrin


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning