Fråga facket Fråga facket

LO-barnen och skolan del 1

Rapport Vår utgångspunkt i den här rapporten är att titta på hur LO-barnen klarar sig i skolsystemet. Vi har valt att dela upp rapporten i två delar. I första delen går vi igenom statistik över hur LO- barnen tar sig genom skolan, vad de får för betyg, går de vidare till gymnasiet och vilken gymnasieutbildning eller högre utbildning. I andra delen har vi valt att göra några nedslag i aktuella skolfrågor som hur barnen trivs i skolan, föräldrars kontakt med skolan , avgifter i skolan, betyg och flickor och pojkar i skolan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning