Fråga facket Fråga facket

LO-förbund i samverkan

Rapport Rapporten ska behandlas av LO-kongressens ombud nästa år. Bakom förslagen i rapporten står LOs styrelse. Förbunden vill stärka sin samverkan kring framför allt två centrala kärnfackliga områden. Dels i arbetet för att värva fler medlemmar och då särskilt ungdomar. Dels i arbetet för att få fler arbetsplatser att teckna kollektivavtal. LO-styrelsen föreslår i rapporten att LO ska forma en modell för hur man gemensamt ska förstärka förbundens arbete med kollektivavtalsteckning, till exempel när det gäller kartläggningsarbete. Styrelsen föreslår även att det vid konflikt om kollektivavtalsteckning ska vara möjligt för förbunden att begära resursförstärkning från andra förbund och LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning