Fråga facket Fråga facket

Lön efter yrke och kön år 2012

Källa: SCB

Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Yrke Kön Antal anställda Grundlön Månadslön
0000 samtliga yrken män 1 861 600 30 800 32 100
  kvinnor 1 869 100 26 500 27 600
  totalt 3 730 700 28 600 29 800
0110 militärer män 11 300 30 200 31 200
  kvinnor 820 25 800 26 700
  totalt 12 100 29 900 30 900
1110 högre ämbetsmän och politiker män 1 500 64 900 65 700
  kvinnor 1 100 65 100 65 800
  totalt 2 500 65 000 65 800
1210 verkställande direktörer, verkschefer m.fl. män 11 900 83 000 86 500
  kvinnor .. 56 100 57 600
  totalt 15 000 77 500 80 500
1221 driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske män 450 43 600 45 700
  kvinnor .. .. ..
  totalt 490 43 400 45 500
1222 driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. män 7 200 46 300 47 700
  kvinnor 1 100 43 000 43 700
  totalt 8 300 45 900 47 200
1223 driftchefer inom byggverksamhet män 4 600 46 800 50 900
  kvinnor 310 47 100 50 500
  totalt 4 900 46 800 50 900
1224 driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation män 7 900 40 200 41 700
  kvinnor 5 400 33 800 34 700
  totalt 13 300 37 600 38 800
1225 driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. män 2 600 59 800 61 600
  kvinnor .. 54 500 55 300
  totalt 3 200 58 800 60 400
1226 verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. män 4 200 46 400 46 900
  kvinnor 4 100 44 800 45 000
  totalt 8 300 45 600 45 900
1227 verksamhetschefer inom utbildning män 2 900 43 400 43 600
  kvinnor 5 600 39 800 39 900
  totalt 8 500 41 100 41 200
1228 verksamhetschefer inom vård och omsorg män 2 200 41 200 41 800
  kvinnor 11 700 37 400 37 500
  totalt 13 900 38 000 38 200
1229 övriga drift- och verksamhetschefer män 9 600 50 200 51 600
  kvinnor 6 800 46 500 47 000
  totalt 16 300 48 600 49 700
1231 ekonomichefer och administrativa chefer män 6 700 65 600 68 100
  kvinnor 6 400 50 500 51 400
  totalt 13 100 58 300 60 000
1232 personalchefer män 1 300 59 200 61 700
  kvinnor 3 100 53 200 54 700
  totalt 4 400 55 000 56 800
1233 försäljnings- och marknadschefer män 11 500 58 400 61 700
  kvinnor 2 900 52 400 54 200
  totalt 14 400 57 200 60 200
1234 reklam- och pr-chefer män 630 60 500 62 200
  kvinnor 920 55 800 56 900
  totalt 1 600 57 700 59 100
1235 inköps- och distributionschefer män 4 300 48 300 50 400
  kvinnor 810 52 400 53 600
  totalt 5 100 48 900 50 900
1236 it-chefer män 3 000 58 100 60 300
  kvinnor 830 56 700 58 200
  totalt 3 800 57 800 59 800
1237 forsknings- och utvecklingschefer män 3 100 60 600 62 500
  kvinnor 790 56 700 57 800
  totalt 3 900 59 800 61 600
1239 övriga chefer inom specialområden män 13 700 54 400 56 400
  kvinnor 5 500 49 400 50 500
  totalt 19 300 53 000 54 700
1312 chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. män 4 200 34 500 35 300
  kvinnor .. .. ..
  totalt 4 400 34 500 35 200
1314 chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation män 9 700 35 400 36 300
  kvinnor 5 500 31 200 31 600
  totalt 15 200 33 900 34 600
1315 chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. män 4 900 50 700 52 400
  kvinnor 2 000 49 200 51 000
  totalt 6 900 50 300 52 000
1316 chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m. män 1 600 36 900 37 400
  kvinnor 3 300 35 200 35 400
  totalt 4 900 35 800 36 100
1319 chefer för övriga mindre företag och enheter män 10 100 39 500 40 500
  kvinnor 3 200 36 900 37 700
  totalt 13 300 38 800 39 800
2111 fysiker och astronomer män 1 400 40 800 40 900
  kvinnor 400 38 200 38 300
  totalt 1 800 40 200 40 400
2112 meteorologer män .. .. ..
  kvinnor .. .. ..
  totalt 120 31 400 34 100
2113 kemister män 1 800 46 200 46 800
  kvinnor 1 800 40 500 40 800
  totalt 3 600 43 300 43 800
2114 geologer, geofysiker m.fl. män .. 36 900 37 100
  kvinnor 300 34 700 34 900
  totalt .. 36 200 36 400
2121 matematiker män 410 58 800 60 000
  kvinnor .. 48 600 49 300
  totalt 610 55 500 56 500
2122 statistiker män 610 40 300 40 600
  kvinnor 550 35 000 35 100
  totalt 1 200 37 800 38 000
2131 systemerare och programmerare män 63 000 39 900 40 500
  kvinnor 15 000 37 700 38 100
  totalt 78 000 39 500 40 000
2139 övriga dataspecialister män 12 100 41 300 42 400
  kvinnor 5 900 39 200 39 900
  totalt 18 100 40 600 41 600
2141 arkitekter och stadsplanerare män 2 600 37 500 37 600
  kvinnor 3 200 34 700 34 800
  totalt 5 800 36 000 36 100
2142 civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning män 7 900 39 600 40 300
  kvinnor 2 800 35 500 35 900
  totalt 10 700 38 500 39 200
2143 civilingenjörer m.fl., elkraft män 3 300 41 400 42 000
  kvinnor 600 38 600 38 900
  totalt 3 900 40 900 41 500
2144 civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik män 14 500 44 000 44 700
  kvinnor 2 900 42 300 42 900
  totalt 17 400 43 700 44 400
2145 civilingenjörer m.fl., maskin män 16 300 38 800 39 400
  kvinnor 2 800 36 600 36 900
  totalt 19 100 38 400 39 100
2146 civilingenjörer m.fl., kemi män 1 800 43 500 44 300
  kvinnor 1 500 39 700 40 200
  totalt 3 400 41 800 42 400
2147 civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi män 980 42 200 42 800
  kvinnor 250 41 900 42 300
  totalt 1 200 42 100 42 700
2148 lantmätare män .. .. ..
  kvinnor 490 34 800 34 900
  totalt 1 000 38 400 38 900
2149 övriga civilingenjörer m.fl. män 9 200 42 200 43 200
  kvinnor 3 900 38 500 38 900
  totalt 13 100 41 100 41 900
2211 biologer män 690 34 400 34 800
  kvinnor 700 34 000 34 200
  totalt 1 400 34 200 34 500
2212 farmakologer m.fl. män 300 50 100 51 000
  kvinnor .. 45 100 46 400
  totalt .. 46 700 47 900
2213 agronomer och hortonomer män 190 34 900 35 100
  kvinnor .. 33 400 33 700
  totalt 520 34 000 34 200
2214 jägmästare m.fl. män 520 34 700 35 500
  kvinnor 150 31 500 32 500
  totalt 660 34 000 34 900
2221 läkare män 18 000 58 400 62 400
  kvinnor 16 300 52 800 55 000
  totalt 34 400 55 700 58 900
2222 tandläkare män 1 900 47 900 48 500
  kvinnor 3 100 43 000 43 100
  totalt 5 000 44 800 45 200
2223 veterinärer män 330 44 200 44 900
  kvinnor 1 000 37 500 38 500
  totalt 1 300 39 200 40 100
2224 apotekare män 210 34 400 37 300
  kvinnor .. 36 200 38 600
  totalt 1 500 36 000 38 400
2225 logopeder män .. .. ..
  kvinnor 1 200 30 100 30 100
  totalt 1 300 30 100 30 100
2229 övriga hälso- och sjukvårdsspecialister män .. 50 700 54 100
  kvinnor 690 37 800 39 000
  totalt 1 100 42 300 44 200
2231 barnmorskor män .. .. ..
  kvinnor 5 800 30 700 32 200
  totalt 5 800 30 700 32 200
2232 avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning män .. .. ..
  kvinnor .. 34 400 35 300
  totalt 1 200 34 200 35 100
2233 akutsjuksköterskor m.fl. män 3 100 27 900 31 600
  kvinnor 6 600 30 100 32 200
  totalt 9 700 29 400 32 000
2234 barnsjuksköterskor män 120 29 200 30 800
  kvinnor 6 400 29 500 30 200
  totalt 6 500 29 500 30 200
2235 distriktssköterskor män 200 30 300 31 100
  kvinnor 7 500 30 200 30 700
  totalt 7 700 30 200 30 700
2236 andra sjuksköterskor med särskild kompetens män .. .. ..
  kvinnor 750 35 900 37 100
  totalt 1 000 34 900 36 100
2310 universitets- och högskollärare män 19 300 38 200 38 300
  kvinnor 15 800 34 000 34 100
  totalt 35 100 36 300 36 400
2321 gymnasielärare i allmänna ämnen män 10 200 29 000 29 000
  kvinnor 14 200 28 400 28 400
  totalt 24 400 28 700 28 700
2322 gymnasielärare i yrkesämnen män 5 300 29 300 29 300
  kvinnor 3 700 28 800 28 800
  totalt 9 000 29 100 29 100
2323 lärare i estetiska och praktiska ämnen män 7 000 27 400 27 500
  kvinnor 8 800 27 100 27 100
  totalt 15 700 27 300 27 300
2330 grundskollärare män 17 500 26 300 26 400
  kvinnor 60 600 26 600 26 600
  totalt 78 100 26 500 26 500
2340 speciallärare män 1 200 28 900 29 000
  kvinnor 5 300 29 500 29 500
  totalt 6 500 29 400 29 400
2351 skol- och utbildningskonsulenter m.fl. män 670 30 800 30 900
  kvinnor 5 700 30 300 30 300
  totalt 6 300 30 300 30 400
2359 övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens män 5 100 27 300 27 500
  kvinnor 8 800 27 000 27 100
  totalt 13 900 27 100 27 200
2411 revisorer m.fl. män 9 800 43 200 44 200
  kvinnor 16 200 36 300 36 700
  totalt 25 900 38 900 39 500
2412 personaltjänstemän och yrkesvägledare män 4 700 36 000 36 600
  kvinnor 15 000 34 100 34 300
  totalt 19 700 34 500 34 900
2413 marknadsanalytiker och marknadsförare män 8 700 44 600 45 600
  kvinnor 9 200 39 500 39 900
  totalt 17 900 41 900 42 700
2414 organisationsutvecklare män 6 600 47 400 48 300
  kvinnor 4 200 39 200 39 600
  totalt 10 700 44 200 44 900
2419 övriga företagsekonomer män 12 800 47 400 48 300
  kvinnor 12 200 37 700 38 000
  totalt 25 000 42 700 43 300
2421 advokater och åklagare män 1 600 49 400 51 300
  kvinnor 1 100 51 400 52 400
  totalt 2 800 50 300 51 700
2422 domare män 670 54 400 55 200
  kvinnor 890 47 900 48 300
  totalt 1 600 50 700 51 300
2423 företags-, förvaltnings- och organisationsjurister män 2 600 51 100 52 200
  kvinnor 4 200 44 600 44 900
  totalt 6 800 47 000 47 700
2429 övriga jurister män 1 700 38 800 39 000
  kvinnor 2 800 32 500 32 600
  totalt 4 500 34 800 35 000
2431 arkivarier, museitjänstemän m.fl. män 1 000 29 300 29 500
  kvinnor 2 000 27 500 27 700
  totalt 3 000 28 100 28 300
2432 bibliotekarier m.fl. män 1 100 28 500 28 700
  kvinnor 4 300 27 600 27 800
  totalt 5 400 27 800 28 000
2441 nationalekonomer män 490 44 200 44 600
  kvinnor 420 40 200 40 500
  totalt 920 42 300 42 700
2442 sociologer, arkeologer m.fl. män 430 32 900 33 100
  kvinnor 440 32 700 32 900
  totalt 870 32 800 33 000
2443 filosofer, historiker och statsvetare män .. 37 400 37 600
  kvinnor .. 36 600 37 100
  totalt .. 37 000 37 400
2444 språkvetare, översättare och tolkar män 330 28 600 29 600
  kvinnor 1 100 27 600 28 100
  totalt 1 400 27 800 28 400
2451 journalister, författare, informatörer m.fl. män 9 900 34 500 35 600
  kvinnor 13 600 33 400 34 000
  totalt 23 400 33 900 34 600
2452 skulptörer, målare m.fl. män .. .. ..
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. .. ..
2453 kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik män 2 000 32 500 33 100
  kvinnor 2 100 30 100 31 000
  totalt 4 100 31 200 32 100
2454 koreografer och dansare män .. .. ..
  kvinnor .. .. ..
  totalt 150 26 500 26 800
2455 regissörer och skådespelare män .. 26 400 26 700
  kvinnor .. 27 300 27 600
  totalt 960 26 800 27 100
2456 formgivare män 3 600 34 900 35 000
  kvinnor 2 900 32 300 32 400
  totalt 6 500 33 700 33 800
2460 präster män 1 900 36 200 36 900
  kvinnor 1 400 35 100 36 100
  totalt 3 300 35 700 36 600
2470 administratörer i offentlig förvaltning män 15 900 36 700 37 000
  kvinnor 27 500 33 500 33 600
  totalt 43 400 34 700 34 800
2480 administratörer i intresseorganisationer män 3 600 36 600 37 300
  kvinnor 4 500 32 400 32 600
  totalt 8 000 34 300 34 700
2491 psykologer m.fl. män 2 400 34 000 34 100
  kvinnor 5 700 35 000 35 100
  totalt 8 100 34 700 34 800
2492 socialsekreterare och kuratorer män 4 100 28 300 28 700
  kvinnor 22 300 28 300 28 500
  totalt 26 400 28 300 28 500
3111 laboratorieingenjörer män 3 300 30 700 31 300
  kvinnor 3 700 29 700 30 200
  totalt 7 000 30 100 30 700
3112 byggnadsingenjörer och byggnadstekniker män 23 800 35 400 36 900
  kvinnor 4 100 32 400 32 900
  totalt 27 900 35 000 36 300
3113 elingenjörer och eltekniker män 10 600 32 200 33 300
  kvinnor 1 200 31 000 31 700
  totalt 11 800 32 100 33 200
3114 ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik män 12 900 36 400 37 400
  kvinnor 1 900 36 800 37 500
  totalt 14 800 36 400 37 500
3115 maskiningenjörer och maskintekniker män 22 500 34 000 35 000
  kvinnor 3 100 31 300 31 600
  totalt 25 600 33 700 34 500
3116 kemiingenjörer och kemitekniker män 980 35 500 36 800
  kvinnor 880 32 400 33 000
  totalt 1 900 34 000 35 000
3117 ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi män 1 000 34 700 36 000
  kvinnor 150 33 900 34 300
  totalt 1 200 34 600 35 800
3118 kartingenjörer m.fl. män 1 000 28 800 29 000
  kvinnor 790 27 400 27 600
  totalt 1 800 28 200 28 400
3119 övriga ingenjörer och tekniker män 21 700 34 100 35 100
  kvinnor 4 800 32 700 33 200
  totalt 26 500 33 800 34 700
3121 datatekniker män 30 700 32 300 33 400
  kvinnor 8 000 30 400 30 900
  totalt 38 700 31 900 32 900
3122 dataoperatörer män 1 200 33 000 34 800
  kvinnor 680 30 400 31 500
  totalt 1 800 32 000 33 600
3131 fotografer män 1 800 26 500 27 200
  kvinnor .. 24 800 ..
  totalt 2 500 26 000 26 700
3132 ljud- och bildtekniker män 1 800 26 400 26 900
  kvinnor 230 25 000 25 900
  totalt 2 100 26 300 26 800
3133 kopplingstekniker, radioassistenter m.fl. män 260 26 300 28 300
  kvinnor 230 24 100 26 000
  totalt 490 25 300 27 200
3134 sjukhusingenjörer och sjukhustekniker män 2 000 31 100 31 300
  kvinnor 1 400 28 600 28 600
  totalt 3 300 30 100 30 200
3142 fartygsbefäl m.fl. män 590 38 600 39 200
  kvinnor .. .. ..
  totalt 600 38 600 39 100
3143 piloter m.fl. män .. .. ..
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. .. ..
3144 flygledare män 480 55 600 57 800
  kvinnor 340 59 200 61 200
  totalt 820 57 100 59 200
3145 flygtekniker män .. 35 000 36 100
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 35 000 36 000
3151 byggnads- och brandinspektörer män 1 400 33 100 33 900
  kvinnor 480 31 000 31 200
  totalt 1 800 32 500 33 200
3152 säkerhetsinspektörer m.fl. män 4 600 34 200 35 500
  kvinnor .. 32 600 32 900
  totalt 6 400 33 800 34 800
3211 lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl. män 890 32 800 33 100
  kvinnor 410 31 200 31 300
  totalt 1 300 32 300 32 600
3212 skogsmästare m.fl. män 1 400 32 700 33 700
  kvinnor 270 28 700 29 000
  totalt 1 700 32 100 32 900
3221 arbetsterapeuter män 350 26 600 26 700
  kvinnor 7 100 27 000 27 100
  totalt 7 500 27 000 27 100
3222 miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. män 1 300 32 700 33 000
  kvinnor 2 300 30 500 30 700
  totalt 3 600 31 300 31 500
3223 dietister män .. .. ..
  kvinnor 1 000 28 700 28 800
  totalt 1 100 28 800 28 800
3224 optiker män .. 33 300 33 800
  kvinnor .. 29 700 30 000
  totalt .. 30 900 31 300
3225 tandhygienister män .. .. ..
  kvinnor 3 300 27 100 27 200
  totalt 3 400 27 100 27 100
3226 sjukgymnaster m.fl. män 1 700 27 500 27 500
  kvinnor 6 800 27 300 27 400
  totalt 8 500 27 300 27 400
3227 djursjukvårdare män 200 26 600 26 900
  kvinnor 1 600 23 800 24 800
  totalt 1 800 24 100 25 000
3228 receptarier män 140 29 100 30 600
  kvinnor 3 200 29 300 30 700
  totalt 3 300 29 300 30 700
3229 övriga terapeuter män 290 26 600 27 100
  kvinnor 1 200 26 400 26 700
  totalt 1 500 26 500 26 800
3231 sjuksköterskor, medicin/kirurgi män 360 29 800 31 700
  kvinnor 5 800 30 200 31 200
  totalt 6 200 30 100 31 200
3232 operationssjuksköterskor män 160 31 400 32 600
  kvinnor 2 800 31 000 32 100
  totalt 3 000 31 000 32 100
3233 geriatriksjuksköterskor män 830 28 800 30 900
  kvinnor 9 000 28 500 30 200
  totalt 9 800 28 600 30 200
3234 sjuksköterskor, psykiatrisk vård män 900 29 700 31 300
  kvinnor 3 100 29 100 30 300
  totalt 4 000 29 200 30 500
3235 röntgensjuksköterskor män 560 28 600 30 100
  kvinnor 2 400 28 300 29 500
  totalt 3 000 28 400 29 600
3239 övriga sjuksköterskor män 4 400 27 100 29 500
  kvinnor 38 800 27 200 29 000
  totalt 43 200 27 200 29 000
3240 biomedicinska analytiker män 940 26 700 27 300
  kvinnor 7 900 27 100 27 600
  totalt 8 800 27 000 27 500
3310 förskollärare och fritidspedagoger män 6 600 23 900 23 900
  kvinnor 75 400 24 700 24 700
  totalt 82 000 24 600 24 700
3320 andra lärare och instruktörer män .. 26 100 26 600
  kvinnor 2 300 25 100 25 200
  totalt 5 700 25 700 26 000
3411 värdepappersmäklare män 1 500 87 500 89 400
  kvinnor 290 64 700 66 000
  totalt 1 800 83 800 85 600
3412 försäkringsrepresentanter män 5 700 44 600 46 100
  kvinnor 5 400 34 200 35 300
  totalt 11 100 39 500 40 800
3413 fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. män 5 400 36 100 36 600
  kvinnor 2 400 38 500 38 800
  totalt 7 800 36 800 37 200
3414 reseproducenter män .. .. ..
  kvinnor .. 27 300 27 400
  totalt .. 28 400 28 700
3415 företagssäljare män 57 500 36 800 38 400
  kvinnor 23 600 31 300 32 100
  totalt 81 200 35 200 36 600
3416 inköpare män 9 000 37 300 38 300
  kvinnor 5 300 34 000 34 300
  totalt 14 300 36 100 36 800
3417 värderare och auktionister män 2 300 35 000 36 100
  kvinnor .. 29 300 29 900
  totalt 5 900 31 500 32 400
3418 banktjänstemän och kreditrådgivare män 9 700 42 200 44 100
  kvinnor 15 600 30 700 32 300
  totalt 25 300 35 100 36 800
3419 övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. män 10 600 34 000 35 200
  kvinnor 6 800 30 500 30 900
  totalt 17 400 32 600 33 500
3421 agenter män .. .. ..
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. .. ..
3422 speditörer män .. 32 800 33 600
  kvinnor .. 28 200 28 800
  totalt .. 30 200 30 800
3423 platsförmedlare och arbetsvägledare män 4 300 28 000 28 500
  kvinnor 8 200 27 700 28 100
  totalt 12 500 27 800 28 300
3429 övriga agenter m.fl. män 2 400 31 000 31 600
  kvinnor 1 600 30 400 30 700
  totalt 4 000 30 700 31 200
3431 administrativa assistenter män 10 800 31 900 32 500
  kvinnor 35 300 28 500 28 700
  totalt 46 100 29 300 29 600
3432 boutredare män 130 27 200 27 400
  kvinnor 1 300 24 700 24 700
  totalt 1 500 24 900 25 000
3433 redovisningsekonomer m.fl. män 4 400 34 100 34 900
  kvinnor 18 000 31 000 31 200
  totalt 22 500 31 600 31 900
3441 tulltjänstemän män 980 29 000 31 600
  kvinnor 460 28 100 29 500
  totalt 1 400 28 700 30 900
3442 taxeringstjänstemän män 1 200 27 200 27 300
  kvinnor 3 300 26 100 26 100
  totalt 4 500 26 400 26 400
3443 socialförsäkringstjänstemän män 2 100 29 400 29 400
  kvinnor 10 400 26 200 26 200
  totalt 12 600 26 700 26 800
3450 poliser män 11 500 29 700 31 000
  kvinnor 4 900 28 200 29 400
  totalt 16 500 29 200 30 500
3461 behandlingsassistenter m.fl. män 5 800 24 000 25 600
  kvinnor 12 200 25 100 26 300
  totalt 18 000 24 700 26 000
3462 fritidsledare m.fl. män 7 600 22 100 23 200
  kvinnor 11 100 23 300 24 400
  totalt 18 700 22 800 23 900
3471 tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. män 3 500 30 600 30 800
  kvinnor 4 100 27 900 28 200
  totalt 7 600 29 100 29 400
3473 musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning män .. 26 100 27 200
  kvinnor .. 30 600 31 000
  totalt .. 29 200 29 800
3475 idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. män 4 600 33 500 33 600
  kvinnor .. 28 400 28 800
  totalt 7 200 31 600 31 900
3476 inspicienter, rekvisitörer m.fl. män 580 25 100 25 800
  kvinnor 580 25 900 26 700
  totalt 1 200 25 500 26 200
4111 dataregistrerare män 610 22 700 23 300
  kvinnor 1 300 23 500 23 800
  totalt 1 900 23 300 23 600
4112 kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. män 810 27 900 28 400
  kvinnor 24 100 24 800 25 000
  totalt 24 900 24 900 25 100
4120 bokförings- och redovisningsassistenter män 4 200 27 900 28 200
  kvinnor 43 300 26 600 26 700
  totalt 47 500 26 700 26 900
4131 lagerassistenter m.fl. män 43 800 24 200 25 800
  kvinnor 9 700 23 500 24 800
  totalt 53 600 24 000 25 600
4132 transportassistenter män 4 300 30 000 31 200
  kvinnor 1 900 27 800 28 900
  totalt 6 200 29 300 30 500
4140 biblioteksassistenter m.fl. män 630 22 300 22 600
  kvinnor 2 500 22 200 22 500
  totalt 3 200 22 200 22 500
4150 brevbärare m.fl. män .. 22 000 22 800
  kvinnor .. 21 700 22 500
  totalt .. 21 800 22 700
4190 övrig kontorspersonal män 19 700 26 400 26 900
  kvinnor 59 000 25 100 25 300
  totalt 78 700 25 400 25 700
4211 butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. män .. 19 300 22 000
  kvinnor .. 21 000 25 600
  totalt 18 500 20 700 25 000
4212 bank- och postkassörer män 460 21 200 22 100
  kvinnor 1 000 21 400 22 000
  totalt 1 500 21 400 22 100
4213 croupierer m.fl. män .. 20 100 22 600
  kvinnor .. 18 900 20 900
  totalt .. 19 300 21 500
4215 inkasserare m.fl. män 210 24 500 24 900
  kvinnor 460 25 300 25 700
  totalt 680 25 000 25 400
4221 resebyrå- och turistbyråtjänstemän män 1 000 26 300 27 000
  kvinnor 3 900 24 100 24 700
  totalt 4 900 24 500 25 200
4222 receptionister m.fl. män 3 800 22 100 23 500
  kvinnor 18 900 22 400 23 000
  totalt 22 700 22 300 23 100
4223 telefonister män 3 000 21 900 23 100
  kvinnor 7 600 22 000 22 700
  totalt 10 600 21 900 22 800
4224 trafikinformatörer m.fl. män 1 800 23 700 27 500
  kvinnor 2 000 22 600 25 300
  totalt 3 800 23 200 26 300
5111 flygvärdinnor m.fl. män .. 31 900 31 900
  kvinnor .. 32 500 32 600
  totalt .. 32 400 32 500
5112 tågmästare m.fl. män 1 000 24 800 27 200
  kvinnor 1 100 24 500 26 800
  totalt 2 100 24 700 27 000
5122 kockar och kokerskor män 15 500 23 100 23 900
  kvinnor 17 700 22 200 22 700
  totalt 33 200 22 600 23 200
5123 hovmästare, servitörer och bartendrar män 8 800 20 800 22 600
  kvinnor 16 200 20 500 22 000
  totalt 25 000 20 600 22 200
5131 barnskötare m.fl. män 11 900 20 200 20 200
  kvinnor 79 100 20 900 21 000
  totalt 91 100 20 800 20 900
5132 undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. män 12 200 21 700 24 500
  kvinnor 152 400 22 100 24 400
  totalt 164 600 22 100 24 400
5133 vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. män 30 500 20 900 23 500
  kvinnor 119 500 20 700 23 300
  totalt 150 100 20 700 23 300
5134 skötare och vårdare män 19 500 21 700 24 600
  kvinnor 49 700 22 000 24 500
  totalt 69 200 21 900 24 500
5135 tandsköterskor män .. .. ..
  kvinnor 10 300 24 200 24 300
  totalt 10 800 23 900 24 000
5139 övrig vård- och omsorgspersonal män 1 700 22 700 24 900
  kvinnor 6 800 22 700 24 600
  totalt 8 600 22 700 24 700
5141 frisörer, hudterapeuter m.fl. män 920 22 300 23 400
  kvinnor 7 100 23 200 24 100
  totalt 8 100 23 100 24 000
5142 begravningsentreprenörer män .. 25 600 26 400
  kvinnor .. 24 900 25 300
  totalt 870 25 200 25 800
5149 övrig servicepersonal, personliga tjänster män .. 21 600 22 300
  kvinnor 390 20 600 21 700
  totalt 580 20 900 21 900
5151 brandmän män 5 000 27 700 28 100
  kvinnor 160 25 600 26 000
  totalt 5 100 27 700 28 000
5152 väktare och ordningsvakter män 11 800 23 700 26 400
  kvinnor 4 400 23 000 25 000
  totalt 16 300 23 500 26 000
5153 kriminalvårdare män 3 500 23 400 24 300
  kvinnor 2 200 22 900 23 600
  totalt 5 700 23 200 24 100
5159 övrig säkerhetspersonal män .. 26 800 28 700
  kvinnor 1 500 21 300 23 500
  totalt 2 800 24 000 26 000
5221 försäljare, dagligvaror män 17 200 21 700 26 000
  kvinnor 38 700 20 800 26 500
  totalt 56 000 21 100 26 300
5222 försäljare, fackhandel män 32 300 23 500 26 200
  kvinnor 63 000 21 200 24 800
  totalt 95 300 21 900 25 300
5223 kaféföreståndare män .. 22 500 23 200
  kvinnor .. 19 200 19 600
  totalt .. 19 600 20 000
5224 kioskföreståndare män .. .. ..
  kvinnor 420 20 000 20 700
  totalt 570 20 100 20 700
5225 bensinstationsföreståndare m.fl. män .. 22 600 26 000
  kvinnor .. 20 700 25 300
  totalt .. 21 400 25 600
5226 bil-, båt- och husvagnsförsäljare män 3 700 30 700 33 400
  kvinnor .. .. ..
  totalt 3 800 30 500 33 200
5227 demonstratörer, uthyrare m.fl. män 6 300 21 600 22 000
  kvinnor 6 900 20 500 20 900
  totalt 13 200 21 000 21 400
6112 trädgårdsodlare män .. 21 700 21 700
  kvinnor .. 21 800 21 900
  totalt .. 21 700 21 700
6113 trädgårdsanläggare m.fl. män 9 300 22 600 22 800
  kvinnor 2 700 22 400 22 500
  totalt 12 000 22 600 22 700
6121 husdjursuppfödare och husdjursskötare män 2 200 20 800 21 300
  kvinnor .. 20 200 21 300
  totalt 5 800 20 400 21 300
6129 övriga djuruppfödare och djurskötare män .. .. ..
  kvinnor .. 20 500 20 800
  totalt .. 20 700 20 900
6130 växtodlare och djuruppfödare, blandad drift män 2 500 21 800 22 000
  kvinnor .. 19 800 21 700
  totalt 3 000 21 500 21 900
6140 skogsbrukare män 4 400 23 400 24 200
  kvinnor 250 22 200 23 700
  totalt 4 600 23 400 24 200
7111 gruv- och bergarbetare män 2 100 29 000 33 400
  kvinnor 180 27 200 31 100
  totalt 2 300 28 800 33 200
7112 stenhuggare m.fl. män .. 25 700 26 000
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 25 600 25 900
7121 murare m.fl. män .. 26 800 26 900
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 26 800 26 900
7122 betongarbetare män 7 800 30 100 30 800
  kvinnor .. .. ..
  totalt 7 900 30 000 30 800
7123 byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. män 45 900 28 900 29 100
  kvinnor .. 22 500 22 700
  totalt 46 400 28 900 29 000
7124 anläggningsarbetare män 16 600 28 400 29 100
  kvinnor .. 22 200 23 400
  totalt 17 100 28 200 28 900
7129 övriga byggnads- och anläggningsarbetare män .. 26 000 26 400
  kvinnor 320 22 800 23 300
  totalt .. 25 900 26 300
7133 isoleringsmontörer män .. 26 400 26 500
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 26 400 26 500
7135 VVS-montörer m.fl. män .. 29 500 30 000
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 29 500 30 000
7136 installationselektriker män 23 800 27 900 28 700
  kvinnor .. .. ..
  totalt 24 200 27 800 28 600
7137 fastighetsskötare män 31 200 23 400 23 800
  kvinnor 4 400 22 600 23 100
  totalt 35 600 23 300 23 800
7139 övriga byggnadshantverkare män .. 27 600 27 800
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 27 600 27 800
7141 målare män .. 25 900 26 000
  kvinnor .. .. 22 300
  totalt .. 25 500 25 700
7142 lackerare män 3 100 24 400 24 900
  kvinnor .. 23 200 23 700
  totalt 3 300 24 400 24 900
7143 skorstensfejare och saneringsarbetare män .. 24 700 25 500
  kvinnor .. 22 200 23 100
  totalt .. 24 400 25 200
7211 gjutare män .. 25 200 27 000
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 25 200 27 000
7212 svetsare och gasskärare män 12 500 25 600 26 300
  kvinnor 570 23 200 23 700
  totalt 13 100 25 500 26 200
7213 tunnplåtslagare män .. 26 400 26 500
  kvinnor .. .. ..
  totalt 5 000 26 300 26 500
7214 stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare män .. 26 300 26 700
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 26 300 26 700
7221 smeder män .. 28 200 28 900
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 28 100 28 800
7222 verktygsmakare m.fl. män 2 100 26 400 27 100
  kvinnor .. .. ..
  totalt 2 200 26 300 27 100
7223 verktygsuppsättare män 900 27 400 28 300
  kvinnor .. .. ..
  totalt 970 27 300 28 300
7224 slipare m.fl. män .. 25 100 26 300
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 24 800 25 900
7231 motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer män 26 100 25 700 26 100
  kvinnor 310 24 600 25 200
  totalt 26 400 25 700 26 100
7232 flygmekaniker och flygreparatörer män .. 26 400 27 100
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 26 500 27 200
7233 maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer män 19 900 27 000 28 500
  kvinnor 510 25 900 28 000
  totalt 20 400 26 900 28 500
7241 elmontörer och elreparatörer män 12 900 26 900 28 700
  kvinnor 890 24 000 26 000
  totalt 13 800 26 700 28 500
7242 tele- och elektronikreparatörer m.fl. män .. 27 800 29 700
  kvinnor .. 23 700 24 400
  totalt .. 27 700 29 600
7243 distributionselektriker män 1 900 27 200 28 300
  kvinnor .. .. ..
  totalt 1 900 27 200 28 300
7311 finmekaniker män .. 26 500 27 300
  kvinnor 260 24 800 25 200
  totalt 2 600 26 300 27 000
7341 text- och bildoperatörer m.fl. män 1 100 27 000 27 300
  kvinnor 1 100 25 100 25 200
  totalt 2 300 26 000 26 300
7411 slaktare, styckare m.fl. män .. 26 500 27 200
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 26 300 27 000
7412 bagare och konditorer män .. 21 800 22 700
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 21 900 22 800
7413 provsmakare och kvalitetsbedömare män .. .. ..
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 21 800 22 700
7421 möbelsnickare m.fl. män .. 23 700 24 100
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 23 600 24 000
7431 skräddare, modister och ateljésömmerskor män .. .. ..
  kvinnor .. 21 500 21 800
  totalt .. 21 500 21 800
7434 sömmare män .. .. ..
  kvinnor .. 22 300 22 400
  totalt .. 23 400 23 400
7435 tapetserare män .. .. ..
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 20 200 20 200
8111 operatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning män 700 27 600 32 400
  kvinnor .. .. ..
  totalt 800 27 400 32 200
8121 ugnsoperatörer m.fl. män 6 300 25 400 29 400
  kvinnor 950 24 700 28 700
  totalt 7 200 25 300 29 300
8122 valsverksoperatörer män 3 500 25 900 30 100
  kvinnor 600 25 200 30 200
  totalt 4 100 25 800 30 100
8123 värmebehandlingsoperatörer män 650 25 900 29 600
  kvinnor .. .. ..
  totalt 700 25 800 29 400
8124 tråddragare m.fl. män .. 23 700 26 700
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 23 700 26 600
8125 gjuterioperatörer män .. 24 200 25 700
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 24 000 25 600
8130 processoperatörer, glas och keramiska produkter män 770 23 300 27 000
  kvinnor .. 22 200 24 500
  totalt .. 23 000 26 400
8141 sågverksoperatörer män 4 800 24 200 26 600
  kvinnor 330 23 500 26 200
  totalt 5 100 24 100 26 600
8142 processoperatörer, träfiberindustri män .. 23 200 24 400
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 23 300 24 500
8143 processoperatörer, pappersmassa män 2 800 25 500 33 200
  kvinnor 260 25 600 33 000
  totalt 3 100 25 500 33 200
8144 processoperatörer, papper män 6 100 24 800 31 700
  kvinnor 1 200 23 500 30 000
  totalt 7 300 24 600 31 400
8150 processoperatörer, kemisk basindustri män 4 700 26 300 31 500
  kvinnor 880 25 100 29 200
  totalt 5 600 26 100 31 100
8160 driftmaskinister m.fl. män 8 900 26 300 28 400
  kvinnor 910 25 800 28 000
  totalt 9 800 26 300 28 400
8170 industrirobotoperatörer män 1 200 24 900 27 100
  kvinnor 110 24 100 26 100
  totalt 1 300 24 800 27 000
8211 verktygsmaskinoperatörer män 35 600 25 100 26 500
  kvinnor 4 300 23 000 24 300
  totalt 39 900 24 900 26 300
8212 maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror män 1 800 25 400 27 100
  kvinnor .. .. ..
  totalt 1 900 25 300 26 900
8221 maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri män 1 600 25 600 29 700
  kvinnor 1 700 24 500 27 500
  totalt 3 300 25 000 28 500
8222 maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri män 200 27 200 31 200
  kvinnor 120 25 500 29 900
  totalt 330 26 600 30 700
8223 maskinoperatörer, ytbehandling män .. 23 900 25 100
  kvinnor .. 22 300 23 300
  totalt .. 23 600 24 800
8229 övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri män 1 800 24 400 26 600
  kvinnor .. 22 500 25 000
  totalt 2 500 23 800 26 200
8231 maskinoperatörer, gummiindustri män 1 500 23 400 25 400
  kvinnor 480 23 100 25 200
  totalt 2 000 23 300 25 400
8232 maskinoperatörer, plastindustri män 5 600 23 700 25 900
  kvinnor 2 000 21 900 23 900
  totalt 7 600 23 200 25 400
8240 maskinoperatörer, trävaruindustri män 7 100 23 900 25 400
  kvinnor 1 500 23 400 24 900
  totalt 8 600 23 800 25 300
8251 maskinoperatörer, tryckeri män 4 700 26 300 28 300
  kvinnor 720 23 900 25 300
  totalt 5 400 26 000 27 900
8252 maskinoperatörer, bokbinderi män 1 100 24 700 26 300
  kvinnor 390 22 800 24 000
  totalt 1 500 24 200 25 700
8253 maskinoperatörer, pappersvaruindustri män 2 000 24 100 27 200
  kvinnor .. 22 200 25 200
  totalt 2 600 23 600 26 700
8262 maskinoperatörer, vävning och stickning män 420 24 400 25 900
  kvinnor 210 23 300 24 500
  totalt 630 24 000 25 400
8263 symaskinoperatörer män .. .. ..
  kvinnor .. 20 700 20 700
  totalt .. 20 600 20 700
8264 maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning män 790 20 500 21 300
  kvinnor 1 500 21 300 21 600
  totalt 2 300 21 000 21 500
8269 övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri män 550 22 000 24 600
  kvinnor .. 21 000 22 400
  totalt 930 21 600 23 700
8271 maskinoperatörer, kött- och fiskberedning män 4 400 22 900 24 500
  kvinnor 2 600 21 800 23 300
  totalt 7 000 22 500 24 100
8272 maskinoperatörer, mejeri män 1 600 22 600 26 300
  kvinnor .. 21 700 25 300
  totalt 2 300 22 300 26 000
8273 maskinoperatörer, kvarnindustri män .. 23 800 27 400
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 23 700 27 100
8274 maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri män 2 300 22 500 27 800
  kvinnor 1 700 22 400 26 800
  totalt 4 000 22 400 27 400
8275 maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning män .. 22 100 23 400
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 22 000 23 200
8278 maskinoperatörer, bryggeri m.m. män .. 23 400 25 600
  kvinnor .. 22 600 26 400
  totalt .. 23 200 25 700
8279 maskinoperatörer, tobaksindustri män .. 24 700 26 900
  kvinnor .. 23 700 25 400
  totalt .. 24 300 26 300
8281 fordonsmontörer m.fl. män 11 700 26 000 26 900
  kvinnor 1 500 26 100 27 200
  totalt 13 200 26 000 27 000
8282 montörer, el- och teleutrustning män 6 600 24 000 25 100
  kvinnor 3 200 22 700 23 300
  totalt 9 800 23 600 24 500
8283 montörer, metall-, gummi- och plastprodukter män 14 100 24 200 24 800
  kvinnor 3 600 22 500 23 200
  totalt 17 700 23 800 24 400
8284 montörer, träprodukter m.m. män 1 300 24 300 24 900
  kvinnor 300 23 500 24 000
  totalt 1 500 24 200 24 700
8285 montörer, papp- och textilprodukter m.m. män .. .. ..
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 21 300 21 900
8290 övriga maskinoperatörer och montörer män 21 400 24 800 26 700
  kvinnor 6 200 23 400 25 100
  totalt 27 600 24 500 26 300
8311 lokförare män 2 700 29 900 32 700
  kvinnor 400 28 700 31 400
  totalt 3 100 29 700 32 600
8312 bangårdspersonal män .. 25 400 27 500
  kvinnor .. 25 000 26 900
  totalt .. 25 400 27 400
8321 bil- och taxiförare män .. 21 900 22 500
  kvinnor .. 21 700 22 000
  totalt .. 21 900 22 400
8322 buss- och spårvagnsförare män 26 500 23 700 25 200
  kvinnor 4 100 23 700 25 000
  totalt 30 600 23 700 25 100
8323 lastbils- och långtradarförare män 51 900 24 200 25 600
  kvinnor .. 23 500 24 600
  totalt 55 700 24 200 25 500
8331 förare av jordbruks- och skogsmaskiner män 5 600 23 900 24 400
  kvinnor .. .. ..
  totalt 5 600 23 800 24 300
8332 anläggningsmaskinförare m.fl. män .. 25 700 26 500
  kvinnor .. 24 900 27 200
  totalt .. 25 700 26 500
8333 kranförare m.fl. män 750 27 800 28 700
  kvinnor .. .. ..
  totalt 780 27 600 28 500
8334 truckförare män 8 100 23 800 26 000
  kvinnor 900 23 400 25 200
  totalt 9 000 23 800 25 900
8340 däckspersonal män 320 26 300 26 700
  kvinnor .. .. ..
  totalt .. 25 900 26 400
9122 hotell- och kontorsstädare m.fl. män 15 700 20 100 21 100
  kvinnor 62 700 20 300 20 700
  totalt 78 400 20 300 20 800
9130 köks- och restaurangbiträden män 20 200 19 200 20 600
  kvinnor 44 400 19 600 20 600
  totalt 64 600 19 500 20 600
9141 tidningsdistributörer m.fl. män 6 000 23 300 25 400
  kvinnor 1 900 23 100 25 100
  totalt 7 900 23 200 25 300
9142 vaktmästare m.fl. män 6 300 22 100 22 600
  kvinnor .. 19 300 20 000
  totalt 8 900 21 300 21 900
9143 mätaravläsare män 190 23 200 24 100
  kvinnor 120 22 300 23 000
  totalt 310 22 800 23 700
9150 renhållnings- och återvinningsarbetare män .. 23 300 23 700
  kvinnor 860 22 500 23 400
  totalt .. 23 200 23 700
9190 övriga servicearbetare män 17 200 21 200 21 900
  kvinnor 11 500 20 000 20 700
  totalt 28 700 20 700 21 400
9210 medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske män .. 20 700 20 700
  kvinnor .. 19 100 19 800
  totalt .. 19 900 20 300
9310 grovarbetare inom bygg och anläggning män 2 200 25 400 26 000
  kvinnor .. .. ..
  totalt 2 300 25 200 25 800
9320 handpaketerare och andra fabriksarbetare män 15 400 23 200 24 700
  kvinnor 7 600 21 900 23 000
  totalt 23 000 22 700 24 100
9330 godshanterare och expressbud män 9 700 24 700 26 600
  kvinnor 1 200 23 900 24 900
  totalt 10 900 24 600 26 400