Fråga facket Fråga facket

Lön efter yrke och kön år 2013


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tabellbilaga Lön efter yrke och kön år 2013 (pdf)

Genomsnittlig grund- och månadslön  efter yrke och kön år 2013

   
Källa: SCB Lönestrukturstatistiken (LSS)        
           
Sektor Yrke   År 2013    
      Antal anställda Grundlön Månadslön
Samtliga sektorer 0000 samtliga yrken män 1 871 100 31 500 32 900
    kvinnor 1 885 100 27 300 28 400
    totalt 3 756 200 29 400 30 600
  0110 militärer män 11 900 30 400 31 900
    kvinnor 840 26 400 27 900
    totalt 12 700 30 200 31 600
  1110 högre ämbetsmän och politiker män 1 400 70 000 70 900
    kvinnor 1 200 68 300 69 000
    totalt 2 600 69 200 70 000
  1210 verkställande direktörer, verkschefer m.fl. män 12 100 84 900 88 100
    kvinnor 2 500 68 300 69 800
    totalt 14 600 82 000 84 900
  1221 driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske män 470 45 800 47 900
    kvinnor .. .. ..
    totalt 510 45 000 46 900
  1222 driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. män 7 200 48 000 49 500
    kvinnor 1 200 44 300 45 000
    totalt 8 400 47 400 48 900
  1223 driftchefer inom byggverksamhet män 5 200 45 800 49 200
    kvinnor 300 49 600 54 000
    totalt 5 500 46 000 49 400
  1224 driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation män 8 100 40 900 42 400
    kvinnor 6 200 34 300 35 100
    totalt 14 400 38 000 39 200
  1225 driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. män 2 300 61 600 64 100
    kvinnor 590 57 500 58 600
    totalt 2 900 60 700 63 000
  1226 verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. män 4 300 47 900 48 300
    kvinnor 4 300 46 200 46 400
    totalt 8 700 47 000 47 300
  1227 verksamhetschefer inom utbildning män 2 900 43 900 44 000
    kvinnor 5 800 41 400 41 400
    totalt 8 700 42 200 42 300
  1228 verksamhetschefer inom vård och omsorg män 2 300 42 300 42 900
    kvinnor 12 000 38 500 38 700
    totalt 14 300 39 100 39 300
  1229 övriga drift- och verksamhetschefer män 10 100 52 000 53 500
    kvinnor 6 500 48 600 49 100
    totalt 16 600 50 600 51 800
  1231 ekonomichefer och administrativa chefer män 6 700 68 500 70 700
    kvinnor 6 200 51 000 51 900
    totalt 12 900 60 200 61 700
  1232 personalchefer män 1 300 61 600 64 400
    kvinnor 3 400 52 600 54 300
    totalt 4 700 55 200 57 100
  1233 försäljnings- och marknadschefer män 13 000 59 000 61 800
    kvinnor 3 600 50 300 51 700
    totalt 16 500 57 100 59 600
  1234 reklam- och pr-chefer män 630 63 200 65 000
    kvinnor 960 54 300 55 400
    totalt 1 600 57 900 59 200
  1235 inköps- och distributionschefer män 4 400 47 500 49 600
    kvinnor 950 50 200 51 500
    totalt 5 300 48 000 49 900
  1236 it-chefer män 3 300 59 400 61 300
    kvinnor 920 58 700 60 100
    totalt 4 200 59 200 61 000
  1237 forsknings- och utvecklingschefer män 3 300 61 300 63 300
    kvinnor 820 58 200 59 400
    totalt 4 100 60 700 62 500
  1239 övriga chefer inom specialområden män 13 900 55 100 57 000
    kvinnor 5 200 51 900 53 000
    totalt 19 000 54 200 55 900
  1312 chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. män 3 400 37 600 38 800
    kvinnor .. .. ..
    totalt 3 600 37 300 38 600
  1314 chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation män 9 400 36 200 37 500
    kvinnor 5 500 29 700 30 400
    totalt 14 900 33 800 34 900
  1315 chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. män 4 300 52 700 55 300
    kvinnor 2 000 52 500 54 300
    totalt 6 300 52 600 55 000
  1316 chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m. män 1 600 38 100 38 600
    kvinnor 3 500 36 600 36 800
    totalt 5 100 37 000 37 300
  1319 chefer för övriga mindre företag och enheter män 9 100 41 900 43 200
    kvinnor 3 700 36 700 37 300
    totalt 12 800 40 400 41 500
  2111 fysiker och astronomer män 1 200 41 800 41 900
    kvinnor 370 38 300 38 500
    totalt 1 600 41 000 41 100
  2112 meteorologer män .. .. ..
    kvinnor .. .. ..
    totalt 120 30 100 32 100
  2113 kemister män 1 500 44 400 44 900
    kvinnor 1 600 40 000 40 400
    totalt 3 000 42 100 42 600
  2114 geologer, geofysiker m.fl. män 670 37 400 37 600
    kvinnor 330 35 200 35 400
    totalt 1 000 36 700 36 900
  2121 matematiker män 390 55 300 56 400
    kvinnor 210 48 600 49 700
    totalt 600 53 100 54 100
  2122 statistiker män 610 39 600 40 300
    kvinnor 540 35 700 36 000
    totalt 1 200 37 800 38 300
  2131 systemerare och programmerare män 67 600 40 200 40 700
    kvinnor 16 100 38 800 39 200
    totalt 83 600 39 900 40 400
  2139 övriga dataspecialister män 13 700 42 100 43 100
    kvinnor 7 000 39 900 40 600
    totalt 20 700 41 300 42 300
  2141 arkitekter och stadsplanerare män 2 500 38 200 38 400
    kvinnor 3 000 36 600 36 700
    totalt 5 500 37 300 37 500
  2142 civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning män 8 400 39 600 40 400
    kvinnor 2 700 37 800 38 200
    totalt 11 100 39 200 39 900
  2143 civilingenjörer m.fl., elkraft män 3 900 41 400 42 700
    kvinnor 760 39 900 40 700
    totalt 4 700 41 200 42 400
  2144 civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik män 14 000 44 500 45 300
    kvinnor 2 900 42 100 42 700
    totalt 16 900 44 100 44 800
  2145 civilingenjörer m.fl., maskin män 18 500 39 400 40 100
    kvinnor 3 200 37 500 38 000
    totalt 21 700 39 100 39 800
  2146 civilingenjörer m.fl., kemi män 1 800 43 500 44 500
    kvinnor 1 700 40 100 40 600
    totalt 3 500 41 800 42 600
  2147 civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi män 720 42 300 43 400
    kvinnor 200 40 600 40 900
    totalt 930 41 900 42 900
  2148 lantmätare män 350 35 200 35 800
    kvinnor 390 32 900 33 200
    totalt 740 34 000 34 400
  2149 övriga civilingenjörer m.fl. män 7 900 43 700 44 600
    kvinnor 3 800 39 300 39 700
    totalt 11 800 42 300 43 000
  2211 biologer män 700 35 000 35 400
    kvinnor 810 34 300 34 400
    totalt 1 500 34 600 34 900
  2212 farmakologer m.fl. män 390 50 600 51 000
    kvinnor .. 44 900 45 100
    totalt .. 46 600 46 800
  2213 agronomer och hortonomer män 210 36 000 36 300
    kvinnor .. 33 200 33 300
    totalt 550 34 300 34 500
  2214 jägmästare m.fl. män 490 35 800 37 000
    kvinnor 150 31 100 31 900
    totalt 630 34 700 35 800
  2221 läkare män 17 400 59 400 63 300
    kvinnor 17 000 54 400 56 600
    totalt 34 400 56 900 60 000
  2222 tandläkare män 1 400 49 200 49 600
    kvinnor 2 500 42 500 42 700
    totalt 3 900 44 900 45 200
  2223 veterinärer män 390 43 200 44 200
    kvinnor 1 000 38 000 39 400
    totalt 1 400 39 400 40 700
  2224 apotekare män 230 34 100 37 400
    kvinnor .. 37 300 39 800
    totalt .. 36 800 39 400
  2225 logopeder män .. .. ..
    kvinnor 1 300 30 400 30 400
    totalt 1 400 30 400 30 400
  2229 övriga hälso- och sjukvårdsspecialister män .. 49 000 51 300
    kvinnor .. 38 600 39 200
    totalt .. 42 100 43 300
  2231 barnmorskor män .. .. ..
    kvinnor 6 500 31 900 33 300
    totalt 6 500 31 900 33 300
  2232 avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning män .. .. ..
    kvinnor 770 33 700 34 800
    totalt 870 33 700 34 900
  2233 akutsjuksköterskor m.fl. män 3 100 29 300 32 100
    kvinnor 6 700 31 100 33 000
    totalt 9 800 30 500 32 700
  2234 barnsjuksköterskor män 150 31 100 32 500
    kvinnor 7 500 31 000 31 600
    totalt 7 700 31 000 31 600
  2235 distriktssköterskor män 190 31 500 32 300
    kvinnor 7 300 31 200 31 600
    totalt 7 500 31 200 31 600
  2236 andra sjuksköterskor med särskild kompetens män .. .. ..
    kvinnor .. 36 900 37 700
    totalt .. 37 300 38 300
  2310 universitets- och högskollärare män 19 800 39 200 39 300
    kvinnor 15 800 35 000 35 100
    totalt 35 700 37 400 37 400
  2321 gymnasielärare i allmänna ämnen män 10 800 30 600 30 600
    kvinnor 14 700 30 000 30 000
    totalt 25 500 30 200 30 300
  2322 gymnasielärare i yrkesämnen män 5 300 31 300 31 300
    kvinnor 4 000 29 900 29 900
    totalt 9 400 30 700 30 700
  2323 lärare i estetiska och praktiska ämnen män 7 000 28 900 28 900
    kvinnor 8 500 28 800 28 800
    totalt 15 400 28 800 28 900
  2330 grundskollärare män 17 400 27 500 27 500
    kvinnor 61 200 28 000 28 000
    totalt 78 600 27 900 27 900
  2340 speciallärare män 1 200 30 000 30 000
    kvinnor 5 100 31 100 31 100
    totalt 6 300 30 900 30 900
  2351 skol- och utbildningskonsulenter m.fl. män 540 32 100 32 200
    kvinnor 5 900 32 100 32 100
    totalt 6 400 32 100 32 100
  2359 övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens män 5 200 28 500 28 800
    kvinnor 8 500 27 700 27 800
    totalt 13 700 28 000 28 200
  2411 revisorer m.fl. män 10 200 43 100 44 100
    kvinnor 15 400 38 500 38 900
    totalt 25 600 40 300 41 000
  2412 personaltjänstemän och yrkesvägledare män 5 300 37 000 37 700
    kvinnor 15 600 35 300 35 600
    totalt 20 900 35 800 36 100
  2413 marknadsanalytiker och marknadsförare män 10 400 45 400 46 700
    kvinnor 11 300 39 200 39 700
    totalt 21 700 42 200 43 100
  2414 organisationsutvecklare män 6 300 48 800 49 800
    kvinnor 4 200 40 400 40 900
    totalt 10 600 45 400 46 200
  2419 övriga företagsekonomer män 12 000 49 200 50 200
    kvinnor 11 600 39 300 39 700
    totalt 23 500 44 300 45 000
  2421 advokater och åklagare män 1 600 54 500 56 000
    kvinnor 1 300 50 100 50 900
    totalt 3 000 52 500 53 700
  2422 domare män 620 52 700 53 600
    kvinnor 910 47 700 48 100
    totalt 1 500 49 700 50 300
  2423 företags-, förvaltnings- och organisationsjurister män 3 200 52 900 53 800
    kvinnor 5 000 44 800 45 200
    totalt 8 200 48 000 48 600
  2429 övriga jurister män 1 500 37 800 38 200
    kvinnor 2 800 33 300 33 500
    totalt 4 400 34 900 35 100
  2431 arkivarier, museitjänstemän m.fl. män 1 000 29 900 30 100
    kvinnor 1 900 28 000 28 300
    totalt 3 000 28 700 28 900
  2432 bibliotekarier m.fl. män 1 100 29 100 29 300
    kvinnor 4 300 28 300 28 500
    totalt 5 500 28 500 28 600
  2441 nationalekonomer män 530 49 300 49 700
    kvinnor 420 42 400 42 600
    totalt 950 46 200 46 600
  2442 sociologer, arkeologer m.fl. män 370 33 700 33 900
    kvinnor .. 32 500 32 600
    totalt .. 33 000 33 100
  2443 filosofer, historiker och statsvetare män 140 40 700 41 300
    kvinnor 140 39 000 39 500
    totalt 280 39 800 40 400
  2444 språkvetare, översättare och tolkar män 340 30 400 30 800
    kvinnor .. 30 400 30 700
    totalt 1 500 30 400 30 700
  2451 journalister, författare, informatörer m.fl. män 9 700 35 200 36 400
    kvinnor 13 600 34 600 35 200
    totalt 23 300 34 900 35 700
  2452 skulptörer, målare m.fl. män .. .. ..
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. .. ..
  2453 kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik män 1 800 31 800 32 900
    kvinnor 2 300 29 900 31 000
    totalt 4 100 30 700 31 800
  2454 koreografer och dansare män .. .. ..
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 28 100 28 400
  2455 regissörer och skådespelare män .. 29 100 29 400
    kvinnor .. 26 700 26 900
    totalt 1 400 27 800 28 000
  2456 formgivare män 3 200 36 600 36 800
    kvinnor 2 400 32 900 33 000
    totalt 5 600 35 000 35 200
  2460 präster män 1 700 38 300 39 200
    kvinnor 1 400 36 300 37 200
    totalt 3 100 37 400 38 300
  2470 administratörer i offentlig förvaltning män 16 800 37 500 37 800
    kvinnor 29 900 34 400 34 500
    totalt 46 700 35 500 35 700
  2480 administratörer i intresseorganisationer män 3 500 36 700 37 300
    kvinnor 3 900 33 900 34 200
    totalt 7 400 35 200 35 700
  2491 psykologer m.fl. män 2 000 35 600 35 700
    kvinnor 6 000 35 900 36 000
    totalt 7 900 35 800 35 900
  2492 socialsekreterare och kuratorer män 4 300 29 000 29 400
    kvinnor 23 400 29 200 29 400
    totalt 27 700 29 200 29 400
  3111 laboratorieingenjörer män 3 800 31 500 32 100
    kvinnor 3 800 29 800 30 300
    totalt 7 600 30 600 31 200
  3112 byggnadsingenjörer och byggnadstekniker män 23 700 34 900 36 700
    kvinnor 3 800 33 200 33 700
    totalt 27 500 34 700 36 300
  3113 elingenjörer och eltekniker män 11 200 33 800 35 100
    kvinnor 1 100 33 400 34 100
    totalt 12 300 33 800 35 000
  3114 ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik män 13 700 36 700 38 100
    kvinnor 1 900 36 700 37 400
    totalt 15 600 36 700 38 000
  3115 maskiningenjörer och maskintekniker män 25 100 34 800 35 500
    kvinnor 3 400 31 300 31 700
    totalt 28 500 34 400 35 100
  3116 kemiingenjörer och kemitekniker män 1 100 35 200 36 300
    kvinnor 860 33 700 34 200
    totalt 1 900 34 500 35 400
  3117 ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi män 1 200 35 200 36 500
    kvinnor 160 35 100 35 500
    totalt 1 300 35 200 36 400
  3118 kartingenjörer m.fl. män 1 200 30 100 30 200
    kvinnor 850 28 700 28 800
    totalt 2 000 29 500 29 600
  3119 övriga ingenjörer och tekniker män 22 200 34 600 35 800
    kvinnor 5 000 33 300 33 800
    totalt 27 300 34 400 35 400
  3121 datatekniker män 31 400 32 800 33 900
    kvinnor 8 100 30 800 31 300
    totalt 39 500 32 300 33 400
  3122 dataoperatörer män 1 200 32 900 34 600
    kvinnor 650 30 500 31 900
    totalt 1 800 32 000 33 600
  3131 fotografer män 1 900 27 100 27 900
    kvinnor .. 29 000 29 700
    totalt 2 600 27 500 28 300
  3132 ljud- och bildtekniker män 2 400 26 000 26 400
    kvinnor 340 27 900 28 700
    totalt 2 700 26 200 26 700
  3133 kopplingstekniker, radioassistenter m.fl. män .. 23 600 25 300
    kvinnor .. 24 000 25 700
    totalt .. 23 800 25 500
  3134 sjukhusingenjörer och sjukhustekniker män 2 400 31 800 32 100
    kvinnor .. 29 000 29 100
    totalt 4 000 30 700 30 900
  3142 fartygsbefäl m.fl. män .. 38 700 40 300
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 38 200 39 800
  3143 piloter m.fl. män .. 57 800 58 300
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 58 000 58 500
  3144 flygledare män 440 59 500 62 600
    kvinnor 310 63 000 66 000
    totalt 750 61 000 64 000
  3145 flygtekniker män .. 38 200 40 000
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 38 100 39 900
  3151 byggnads- och brandinspektörer män 1 400 34 100 35 000
    kvinnor 540 31 900 32 000
    totalt 1 900 33 500 34 200
  3152 säkerhetsinspektörer m.fl. män 5 500 33 700 35 700
    kvinnor 1 400 34 500 35 600
    totalt 6 900 33 800 35 700
  3211 lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl. män 910 34 000 34 300
    kvinnor 490 31 800 31 900
    totalt 1 400 33 200 33 400
  3212 skogsmästare m.fl. män 1 100 32 000 32 700
    kvinnor .. 26 100 26 300
    totalt 1 300 30 900 31 500
  3221 arbetsterapeuter män 520 28 200 28 900
    kvinnor 7 600 27 900 27 900
    totalt 8 100 27 900 28 000
  3222 miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. män 1 300 34 200 34 500
    kvinnor 2 300 31 200 31 300
    totalt 3 600 32 300 32 500
  3223 dietister män .. .. ..
    kvinnor 1 000 28 400 28 400
    totalt 1 100 28 400 28 500
  3224 optiker män 120 31 900 33 300
    kvinnor .. 28 800 29 300
    totalt .. 29 000 29 600
  3225 tandhygienister män .. .. ..
    kvinnor 2 800 27 000 27 000
    totalt 2 900 26 900 27 000
  3226 sjukgymnaster m.fl. män 1 800 28 600 28 700
    kvinnor 7 100 27 900 28 000
    totalt 8 900 28 100 28 100
  3227 djursjukvårdare män 200 26 800 27 100
    kvinnor 1 600 24 400 25 400
    totalt 1 800 24 700 25 600
  3228 receptarier män 160 30 400 32 600
    kvinnor 2 900 30 000 31 600
    totalt 3 100 30 000 31 700
  3229 övriga terapeuter män 420 27 500 27 900
    kvinnor 1 400 27 800 28 000
    totalt 1 900 27 700 28 000
  3231 sjuksköterskor, medicin/kirurgi män 380 31 000 32 700
    kvinnor 5 700 30 700 31 800
    totalt 6 100 30 800 31 900
  3232 operationssjuksköterskor män 150 32 400 33 600
    kvinnor 2 700 31 900 32 900
    totalt 2 900 31 900 33 000
  3233 geriatriksjuksköterskor män 900 29 700 31 600
    kvinnor 9 500 29 400 30 900
    totalt 10 300 29 400 31 000
  3234 sjuksköterskor, psykiatrisk vård män 940 30 500 32 400
    kvinnor 3 200 30 200 31 400
    totalt 4 100 30 300 31 600
  3235 röntgensjuksköterskor män 560 29 300 30 700
    kvinnor 2 500 29 200 30 300
    totalt 3 000 29 200 30 400
  3239 övriga sjuksköterskor män 4 600 28 300 30 700
    kvinnor 39 600 28 200 30 000
    totalt 44 300 28 200 30 100
  3240 biomedicinska analytiker män 980 27 400 28 000
    kvinnor 7 800 27 800 28 300
    totalt 8 800 27 700 28 200
  3310 förskollärare och fritidspedagoger män 6 900 24 900 24 900
    kvinnor 77 800 26 000 26 100
    totalt 84 600 25 900 26 000
  3320 andra lärare och instruktörer män .. 25 900 26 000
    kvinnor .. 26 500 26 700
    totalt 6 400 26 200 26 300
  3411 värdepappersmäklare män 1 300 97 100 99 700
    kvinnor 260 74 400 75 800
    totalt 1 600 93 300 95 800
  3412 försäkringsrepresentanter män 6 100 46 200 47 800
    kvinnor 5 400 35 500 36 700
    totalt 11 500 41 200 42 600
  3413 fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. män 5 800 37 900 38 600
    kvinnor 2 600 36 300 36 700
    totalt 8 400 37 400 38 000
  3414 reseproducenter män .. .. ..
    kvinnor .. 27 100 27 200
    totalt .. 28 200 28 200
  3415 företagssäljare män 57 600 37 600 39 200
    kvinnor 23 400 32 800 33 700
    totalt 81 000 36 200 37 600
  3416 inköpare män 9 600 38 000 39 000
    kvinnor 5 400 34 600 34 900
    totalt 15 000 36 800 37 500
  3417 värderare och auktionister män 2 500 32 700 33 700
    kvinnor 2 900 30 800 31 600
    totalt 5 400 31 700 32 600
  3418 banktjänstemän och kreditrådgivare män 9 500 42 300 44 600
    kvinnor 15 300 31 400 33 100
    totalt 24 700 35 600 37 500
  3419 övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. män 12 100 33 700 34 700
    kvinnor 7 500 31 100 31 500
    totalt 19 600 32 700 33 500
  3421 agenter män .. .. ..
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. .. ..
  3422 speditörer män .. 29 400 29 900
    kvinnor .. 29 000 29 200
    totalt .. 29 100 29 500
  3423 platsförmedlare och arbetsvägledare män 4 200 28 600 29 200
    kvinnor 8 100 28 500 29 000
    totalt 12 400 28 600 29 100
  3429 övriga agenter m.fl. män 2 500 32 100 33 200
    kvinnor 1 900 30 900 31 600
    totalt 4 400 31 600 32 500
  3431 administrativa assistenter män 11 200 32 900 33 600
    kvinnor 35 900 29 500 29 700
    totalt 47 100 30 300 30 600
  3432 boutredare män 170 30 700 30 800
    kvinnor 1 400 25 700 25 700
    totalt 1 500 26 200 26 300
  3433 redovisningsekonomer m.fl. män 4 800 34 900 35 500
    kvinnor 19 100 32 200 32 400
    totalt 23 800 32 700 33 000
  3441 tulltjänstemän män 970 30 100 33 200
    kvinnor 470 29 500 30 900
    totalt 1 400 29 900 32 500
  3442 taxeringstjänstemän män 1 100 27 800 27 900
    kvinnor 3 000 26 800 26 900
    totalt 4 200 27 100 27 200
  3443 socialförsäkringstjänstemän män 2 000 29 500 29 600
    kvinnor 10 200 26 800 26 900
    totalt 12 300 27 300 27 300
  3450 poliser män 11 500 30 300 31 700
    kvinnor 5 000 28 800 30 000
    totalt 16 500 29 900 31 200
  3461 behandlingsassistenter m.fl. män 6 800 24 600 26 400
    kvinnor 13 300 25 600 26 900
    totalt 20 000 25 300 26 700
  3462 fritidsledare m.fl. män 8 600 23 300 24 300
    kvinnor 12 500 24 400 25 300
    totalt 21 000 23 900 24 900
  3471 tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. män 2 700 29 900 30 100
    kvinnor 4 600 26 400 26 700
    totalt 7 300 27 700 28 000
  3473 musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning män .. 31 500 32 100
    kvinnor .. 28 600 29 100
    totalt .. 29 800 30 300
  3475 idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. män 4 600 33 800 34 000
    kvinnor .. 29 200 29 900
    totalt 7 400 32 100 32 400
  3476 inspicienter, rekvisitörer m.fl. män .. 25 600 26 000
    kvinnor 810 24 900 25 400
    totalt .. 25 200 25 700
  4111 dataregistrerare män 650 23 000 23 600
    kvinnor 1 300 23 600 23 900
    totalt 2 000 23 400 23 800
  4112 kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. män 920 29 600 30 100
    kvinnor 25 500 25 200 25 400
    totalt 26 400 25 400 25 600
  4120 bokförings- och redovisningsassistenter män 4 700 26 400 27 000
    kvinnor 42 500 27 300 27 500
    totalt 47 100 27 200 27 400
  4131 lagerassistenter m.fl. män 41 700 24 700 26 300
    kvinnor 10 300 23 900 25 300
    totalt 52 000 24 500 26 100
  4132 transportassistenter män 4 500 30 600 32 100
    kvinnor 2 100 28 400 29 400
    totalt 6 600 29 900 31 300
  4140 biblioteksassistenter m.fl. män 700 22 500 22 800
    kvinnor 2 500 22 700 23 000
    totalt 3 200 22 600 22 900
  4150 brevbärare m.fl. män 11 200 22 200 23 000
    kvinnor 6 800 22 000 22 700
    totalt 18 000 22 100 22 900
  4190 övrig kontorspersonal män 19 600 27 000 27 600
    kvinnor 58 200 25 900 26 100
    totalt 77 800 26 200 26 500
  4211 butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. män 2 800 20 300 24 000
    kvinnor 12 600 21 000 25 000
    totalt 15 500 20 800 24 800
  4212 bank- och postkassörer män 570 20 700 21 600
    kvinnor 1 400 20 500 21 100
    totalt 2 000 20 600 21 300
  4213 croupierer m.fl. män 500 19 600 22 000
    kvinnor 970 17 900 19 500
    totalt 1 500 18 500 20 300
  4215 inkasserare m.fl. män .. 25 000 25 300
    kvinnor .. 25 300 25 600
    totalt .. 25 200 25 500
  4221 resebyrå- och turistbyråtjänstemän män .. 26 000 26 500
    kvinnor 3 900 24 700 25 300
    totalt 5 400 25 100 25 600
  4222 receptionister m.fl. män 3 700 22 100 23 300
    kvinnor 19 500 22 600 23 400
    totalt 23 100 22 600 23 400
  4223 telefonister män 3 200 22 100 23 200
    kvinnor 7 900 22 900 23 500
    totalt 11 100 22 700 23 400
  4224 trafikinformatörer m.fl. män 1 700 23 800 27 000
    kvinnor 1 500 23 300 25 900
    totalt 3 300 23 600 26 500
  5111 flygvärdinnor m.fl. män 190 32 100 32 100
    kvinnor 1 000 33 000 33 200
    totalt 1 200 32 900 33 000
  5112 tågmästare m.fl. män 1 100 25 600 27 900
    kvinnor 1 100 25 000 27 200
    totalt 2 200 25 300 27 600
  5121 storhushållsföreståndare m.fl. män .. 25 500 25 800
    kvinnor 2 200 24 100 24 600
    totalt 2 600 24 300 24 800
  5122 kockar och kokerskor män 12 900 23 500 24 500
    kvinnor 17 600 22 900 23 300
    totalt 30 500 23 200 23 800
  5123 hovmästare, servitörer och bartendrar män 7 400 22 000 23 800
    kvinnor 11 700 21 000 22 600
    totalt 19 100 21 400 23 100
  5131 barnskötare m.fl. män 13 100 20 600 20 700
    kvinnor 82 100 21 400 21 500
    totalt 95 200 21 300 21 400
  5132 undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. män 12 700 22 200 25 000
    kvinnor 152 200 22 600 24 900
    totalt 165 000 22 600 24 900
  5133 vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. män 29 900 21 000 23 900
    kvinnor 114 800 21 000 23 700
    totalt 144 600 21 000 23 800
  5134 skötare och vårdare män 19 300 22 200 25 000
    kvinnor 50 100 22 400 24 900
    totalt 69 400 22 300 24 900
  5135 tandsköterskor män .. .. ..
    kvinnor 9 200 24 700 24 800
    totalt 9 500 24 700 24 800
  5139 övrig vård- och omsorgspersonal män 2 000 22 800 24 900
    kvinnor 6 800 23 200 25 300
    totalt 8 800 23 100 25 200
  5141 frisörer, hudterapeuter m.fl. män 920 22 700 24 000
    kvinnor 7 600 22 900 23 700
    totalt 8 500 22 900 23 700
  5142 begravningsentreprenörer män 300 25 800 27 000
    kvinnor 350 25 100 25 600
    totalt 650 25 400 26 300
  5149 övrig servicepersonal, personliga tjänster män .. 21 400 22 500
    kvinnor 500 21 600 23 000
    totalt 810 21 500 22 800
  5151 brandmän män 4 900 28 400 28 800
    kvinnor 210 25 900 26 300
    totalt 5 100 28 300 28 700
  5152 väktare och ordningsvakter män 12 500 24 200 26 700
    kvinnor 4 200 23 500 25 500
    totalt 16 700 24 000 26 400
  5153 kriminalvårdare män 3 800 23 800 25 000
    kvinnor 2 300 23 300 24 400
    totalt 6 200 23 600 24 700
  5159 övrig säkerhetspersonal män .. 27 200 29 200
    kvinnor 1 500 21 700 23 900
    totalt 3 000 24 500 26 600
  5221 försäljare, dagligvaror män 22 700 22 300 27 400
    kvinnor 49 400 21 000 26 500
    totalt 72 200 21 400 26 800
  5222 försäljare, fackhandel män 30 800 23 900 26 800
    kvinnor 53 600 21 800 25 600
    totalt 84 400 22 600 26 000
  5223 kaféföreståndare män .. 17 900 18 500
    kvinnor .. 19 400 19 900
    totalt .. 19 100 19 500
  5224 kioskföreståndare män .. .. ..
    kvinnor .. 19 500 20 600
    totalt .. 19 500 20 500
  5225 bensinstationsföreståndare m.fl. män .. 22 500 25 800
    kvinnor .. 21 500 25 400
    totalt .. 21 900 25 500
  5226 bil-, båt- och husvagnsförsäljare män 4 200 35 700 38 200
    kvinnor .. .. ..
    totalt 4 400 35 400 38 000
  5227 demonstratörer, uthyrare m.fl. män 6 200 23 200 23 700
    kvinnor 6 400 21 500 21 900
    totalt 12 600 22 300 22 800
  6112 trädgårdsodlare män .. 23 000 23 200
    kvinnor .. 22 100 22 200
    totalt .. 22 700 22 800
  6113 trädgårdsanläggare m.fl. män 7 400 22 900 23 200
    kvinnor 2 200 23 200 23 300
    totalt 9 600 23 000 23 200
  6121 husdjursuppfödare och husdjursskötare män 1 700 21 600 22 300
    kvinnor .. 21 100 21 700
    totalt .. 21 300 21 900
  6129 övriga djuruppfödare och djurskötare män .. .. ..
    kvinnor .. 19 700 20 100
    totalt .. 19 700 20 000
  6130 växtodlare och djuruppfödare, blandad drift män 3 000 22 700 22 900
    kvinnor .. 19 500 21 200
    totalt 3 600 22 100 22 600
  6140 skogsbrukare män .. 24 000 24 800
    kvinnor 160 22 700 25 000
    totalt .. 23 900 24 900
  7111 gruv- och bergarbetare män 1 900 32 700 37 900
    kvinnor 180 29 600 34 100
    totalt 2 100 32 400 37 600
  7112 stenhuggare m.fl. män .. 25 400 25 700
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 25 400 25 700
  7121 murare m.fl. män .. 28 600 28 600
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 28 600 28 600
  7122 betongarbetare män 7 900 29 000 30 100
    kvinnor 120 26 100 27 200
    totalt 8 000 29 000 30 000
  7123 byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. män 36 900 29 000 29 100
    kvinnor .. 25 600 25 800
    totalt 37 200 28 900 29 100
  7124 anläggningsarbetare män 15 800 28 600 29 400
    kvinnor .. 22 700 23 200
    totalt 16 100 28 500 29 300
  7129 övriga byggnads- och anläggningsarbetare män .. 26 400 26 800
    kvinnor .. 23 800 24 000
    totalt .. 26 300 26 700
  7133 isoleringsmontörer män .. 27 800 27 800
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 27 800 27 800
  7135 VVS-montörer m.fl. män .. 30 400 30 700
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 30 400 30 700
  7136 installationselektriker män 19 200 28 500 29 100
    kvinnor 120 25 700 26 400
    totalt 19 300 28 500 29 000
  7137 fastighetsskötare män 33 000 24 400 24 800
    kvinnor 5 100 22 900 23 300
    totalt 38 100 24 200 24 600
  7139 övriga byggnadshantverkare män .. 28 100 29 200
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 28 100 29 100
  7141 målare män .. 26 400 26 500
    kvinnor .. 22 100 22 200
    totalt .. 26 000 26 200
  7142 lackerare män .. 25 000 25 500
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 24 900 25 400
  7143 skorstensfejare och saneringsarbetare män .. 23 700 24 900
    kvinnor .. 22 000 23 200
    totalt .. 23 400 24 600
  7211 gjutare män .. 25 600 27 000
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 25 600 27 000
  7212 svetsare och gasskärare män 13 700 26 400 27 100
    kvinnor 560 23 200 23 700
    totalt 14 300 26 300 26 900
  7213 tunnplåtslagare män .. 27 600 27 800
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 27 400 27 700
  7214 stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare män .. 26 500 28 600
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 26 500 28 600
  7221 smeder män .. 27 200 28 000
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 27 100 27 900
  7222 verktygsmakare m.fl. män 2 200 27 800 28 600
    kvinnor .. .. ..
    totalt 2 300 27 700 28 500
  7223 verktygsuppsättare män 690 27 800 29 000
    kvinnor .. .. ..
    totalt 750 27 600 28 900
  7224 slipare m.fl. män .. 25 700 27 000
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 25 200 26 300
  7231 motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer män 27 700 25 700 26 100
    kvinnor 480 24 100 24 600
    totalt 28 200 25 700 26 000
  7232 flygmekaniker och flygreparatörer män .. 28 900 30 200
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 28 800 30 000
  7233 maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer män 20 600 27 200 28 900
    kvinnor 400 24 800 26 500
    totalt 21 000 27 200 28 800
  7241 elmontörer och elreparatörer män 14 400 27 800 29 600
    kvinnor 910 23 200 25 200
    totalt 15 300 27 600 29 400
  7242 tele- och elektronikreparatörer m.fl. män .. 27 000 28 500
    kvinnor .. 23 100 23 600
    totalt .. 26 900 28 300
  7243 distributionselektriker män 1 600 27 700 29 000
    kvinnor .. .. ..
    totalt 1 700 27 600 29 000
  7311 finmekaniker män .. 26 500 27 100
    kvinnor .. 27 300 27 500
    totalt .. 26 500 27 100
  7341 text- och bildoperatörer m.fl. män .. 27 000 27 200
    kvinnor 1 400 24 600 24 700
    totalt 2 700 25 800 25 900
  7411 slaktare, styckare m.fl. män .. 26 900 27 100
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 26 700 27 000
  7412 bagare och konditorer män .. 21 700 22 500
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 22 200 23 200
  7421 möbelsnickare m.fl. män .. 25 500 25 800
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 28 300 28 600
  7431 skräddare, modister och ateljésömmerskor män .. .. ..
    kvinnor .. 21 700 21 900
    totalt .. 21 400 21 500
  7434 sömmare män .. .. ..
    kvinnor .. 22 300 22 500
    totalt .. 23 000 23 100
  7435 tapetserare män .. 19 200 19 300
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 19 800 19 900
  8111 operatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning män 840 27 800 32 300
    kvinnor .. .. ..
    totalt 950 27 800 32 400
  8121 ugnsoperatörer m.fl. män 5 400 26 100 30 100
    kvinnor 860 25 400 29 400
    totalt 6 300 26 000 30 000
  8122 valsverksoperatörer män 3 500 26 200 30 300
    kvinnor 610 25 300 30 200
    totalt 4 100 26 100 30 300
  8123 värmebehandlingsoperatörer män 760 27 000 29 900
    kvinnor .. .. ..
    totalt 830 26 800 29 700
  8124 tråddragare m.fl. män .. 25 400 27 200
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 25 300 27 100
  8125 gjuterioperatörer män .. 25 400 27 100
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 25 300 26 900
  8130 processoperatörer, glas och keramiska produkter män 1 200 24 300 27 400
    kvinnor .. 23 100 25 300
    totalt 1 500 24 000 26 900
  8141 sågverksoperatörer män 4 600 24 700 27 100
    kvinnor 340 23 700 26 500
    totalt 5 000 24 700 27 100
  8142 processoperatörer, träfiberindustri män .. 24 300 25 700
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 24 200 25 900
  8143 processoperatörer, pappersmassa män 2 800 26 300 33 800
    kvinnor 250 25 900 32 800
    totalt 3 100 26 300 33 700
  8144 processoperatörer, papper män 4 800 25 500 32 400
    kvinnor 940 24 200 30 500
    totalt 5 700 25 300 32 100
  8150 processoperatörer, kemisk basindustri män 4 500 26 700 32 000
    kvinnor 790 25 400 29 800
    totalt 5 300 26 500 31 700
  8160 driftmaskinister m.fl. män 9 900 27 500 29 400
    kvinnor 1 100 27 200 29 100
    totalt 11 000 27 500 29 400
  8170 industrirobotoperatörer män 790 26 600 29 300
    kvinnor .. .. ..
    totalt 890 26 500 29 100
  8211 verktygsmaskinoperatörer män 34 000 25 000 26 700
    kvinnor .. 22 700 24 200
    totalt 38 600 24 800 26 400
  8212 maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror män 2 100 25 700 27 100
    kvinnor .. .. ..
    totalt 2 200 25 700 27 000
  8221 maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri män .. 27 900 30 600
    kvinnor 1 500 24 500 28 000
    totalt .. 26 700 29 700
  8222 maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri män .. 27 500 30 600
    kvinnor .. 25 900 27 700
    totalt .. 26 700 29 000
  8223 maskinoperatörer, ytbehandling män .. 24 900 26 200
    kvinnor .. 23 800 25 000
    totalt .. 24 800 26 000
  8229 övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri män 1 600 25 100 26 700
    kvinnor .. 23 000 25 000
    totalt 2 200 24 500 26 200
  8231 maskinoperatörer, gummiindustri män .. 24 600 26 500
    kvinnor .. 23 800 25 800
    totalt 2 100 24 400 26 300
  8232 maskinoperatörer, plastindustri män 6 000 24 400 26 600
    kvinnor 1 900 22 300 24 700
    totalt 7 900 23 900 26 200
  8240 maskinoperatörer, trävaruindustri män 7 400 24 400 26 000
    kvinnor 1 400 24 100 25 700
    totalt 8 900 24 400 25 900
  8251 maskinoperatörer, tryckeri män 4 100 27 000 29 700
    kvinnor 620 23 700 25 700
    totalt 4 700 26 600 29 100
  8252 maskinoperatörer, bokbinderi män 1 100 24 300 27 000
    kvinnor 330 22 800 24 500
    totalt 1 400 24 000 26 400
  8253 maskinoperatörer, pappersvaruindustri män 2 000 24 500 27 600
    kvinnor .. 22 800 25 000
    totalt 2 600 24 100 27 000
  8262 maskinoperatörer, vävning och stickning män 420 24 400 25 800
    kvinnor 220 23 200 24 200
    totalt 630 24 000 25 200
  8263 symaskinoperatörer män .. .. ..
    kvinnor .. 21 400 21 400
    totalt .. 21 500 21 500
  8264 maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning män 960 21 600 22 100
    kvinnor 1 600 21 700 22 000
    totalt 2 500 21 600 22 100
  8269 övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri män 600 23 000 25 200
    kvinnor 330 22 000 23 500
    totalt 930 22 700 24 600
  8271 maskinoperatörer, kött- och fiskberedning män 3 600 23 100 24 800
    kvinnor 2 200 22 300 23 800
    totalt 5 800 22 800 24 400
  8272 maskinoperatörer, mejeri män 1 800 23 200 26 800
    kvinnor .. 21 900 24 700
    totalt 2 700 22 800 26 100
  8273 maskinoperatörer, kvarnindustri män .. 23 900 24 200
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 23 900 24 300
  8274 maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri män 2 500 23 200 27 100
    kvinnor 1 700 23 000 26 300
    totalt 4 200 23 100 26 800
  8278 maskinoperatörer, bryggeri m.m. män .. 24 200 27 500
    kvinnor 270 23 300 27 500
    totalt 1 000 23 900 27 500
  8279 maskinoperatörer, tobaksindustri män .. 24 800 27 600
    kvinnor .. 23 800 26 000
    totalt .. 24 400 26 900
  8281 fordonsmontörer m.fl. män 9 400 26 600 28 100
    kvinnor 1 500 26 100 27 800
    totalt 10 900 26 600 28 000
  8282 montörer, el- och teleutrustning män 6 000 24 400 25 500
    kvinnor 2 900 23 200 24 000
    totalt 8 900 24 000 25 000
  8283 montörer, metall-, gummi- och plastprodukter män 14 200 25 400 26 100
    kvinnor 3 400 23 200 24 100
    totalt 17 500 25 000 25 700
  8284 montörer, träprodukter m.m. män 1 500 25 700 26 400
    kvinnor 280 24 800 25 400
    totalt 1 800 25 600 26 200
  8285 montörer, papp- och textilprodukter m.m. män .. .. ..
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 22 000 22 600
  8290 övriga maskinoperatörer och montörer män 21 500 24 900 27 000
    kvinnor 6 600 23 400 25 300
    totalt 28 100 24 600 26 600
  8311 lokförare män 2 900 31 200 34 300
    kvinnor 400 29 300 32 000
    totalt 3 300 31 000 34 000
  8312 bangårdspersonal män 800 26 300 28 400
    kvinnor .. .. ..
    totalt 880 26 300 28 500
  8321 bil- och taxiförare män .. 21 600 22 700
    kvinnor .. 20 700 21 300
    totalt .. 21 500 22 600
  8322 buss- och spårvagnsförare män 24 600 24 600 26 000
    kvinnor 3 900 24 100 25 300
    totalt 28 500 24 500 25 900
  8323 lastbils- och långtradarförare män 50 300 24 800 26 300
    kvinnor 2 300 24 400 25 800
    totalt 52 600 24 800 26 200
  8331 förare av jordbruks- och skogsmaskiner män 5 200 24 200 24 700
    kvinnor .. .. ..
    totalt 5 300 24 200 24 700
  8332 anläggningsmaskinförare m.fl. män .. 26 400 27 100
    kvinnor 310 27 200 32 000
    totalt .. 26 400 27 200
  8333 kranförare m.fl. män .. 27 300 27 700
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 27 200 27 600
  8334 truckförare män 8 300 24 300 26 600
    kvinnor 930 23 700 25 500
    totalt 9 300 24 200 26 400
  8340 däckspersonal män .. 23 200 23 800
    kvinnor .. .. ..
    totalt .. 23 300 24 000
  9122 hotell- och kontorsstädare m.fl. män 16 800 20 800 22 200
    kvinnor 62 800 20 800 21 300
    totalt 79 600 20 800 21 500
  9130 köks- och restaurangbiträden män 23 800 19 600 21 200
    kvinnor 46 400 19 900 21 000
    totalt 70 300 19 800 21 000
  9141 tidningsdistributörer m.fl. män 6 300 23 600 25 800
    kvinnor 2 100 23 800 25 700
    totalt 8 400 23 600 25 800
  9142 vaktmästare m.fl. män 6 000 22 400 23 100
    kvinnor .. 19 400 20 200
    totalt 9 300 21 300 22 100
  9143 mätaravläsare män 150 23 200 24 000
    kvinnor 110 22 700 23 400
    totalt 260 23 000 23 700
  9150 renhållnings- och återvinningsarbetare män 8 300 24 700 25 400
    kvinnor .. 22 100 22 900
    totalt 9 400 24 500 25 100
  9190 övriga servicearbetare män 17 500 21 400 22 100
    kvinnor 11 000 20 100 20 700
    totalt 28 500 20 900 21 600
  9210 medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske män .. 20 700 20 800
    kvinnor .. 20 100 20 700
    totalt .. 20 500 20 800
  9310 grovarbetare inom bygg och anläggning män .. 26 300 26 500
    kvinnor .. .. ..
    totalt 1 700 26 200 26 500
  9320 handpaketerare och andra fabriksarbetare män 15 600 23 500 25 000
    kvinnor 6 400 22 500 23 800
    totalt 22 100 23 200 24 700
  9330 godshanterare och expressbud män 11 200 26 100 28 300
    kvinnor 1 400 24 900 26 500
    totalt 12 600 26 000 28 100