Fråga facket Fråga facket

Lön eller sysselsättning eller bådadera

Rapport Den här rapporten behandlar vår tids stora fråga – kopplingen mellan sysselsättning och lön. Hur kan jobben bli fler? Hur sätter vi fler i arbete? För arbetsgivarföreträdare, dystopiska twittertyckare och opinionsbildare på högerkanten tycks svaret vara givet. Arbetslösheten beror på för höga löner. I borgerlig media är framtidens melodi sänkta löner.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lägre löner ger inte fler jobb

Rapporten visar att lägre löner i centrala förhandlingar inte är en väg mot högre sysselsättning. Det är en väg mot större löneskillnader. Löneutrymmet som inte tas ut i centrala förhandlingar kommer istället att falla ut i lokala förhandlingar. Vinnare är de med stark ställning på arbetsmarknaden. 

Rapporten visar i den teoretiska delen att priset för den sysselsättning som tillfaller de svagare grupperna på arbetsmarknaden blir högt.

Rapporten Lön eller sysselsättning eller bådadera (pdf)

Projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik

Rapporten, som skrivits av Mats Morin inom ramen för LOs projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik, gör upp med några av de föreställningar som kringgärdar vår tids stora ekonomi-politiska fråga. Kan låga löner öka sysselsättningen?

Projektet är avslutat och slutrapporten, Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner, kommer att behandlas på LOs kongress i juni 2016. Den här rapporten var ett viktigt underlag till slutrapporten.