Fråga facket Fråga facket

Löner år 2004

Rapport Löner och löneutveckling år 1994–2003.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den genomsnittliga månadslönen för samtliga anställda år 2003 var 22 200 kronor. För arbetare var den 18 100 kronor och för tjänstemän 25 700 kronor. Tjänstemännens löner var därmed hela 42 procent högre än arbetarnas. I kronor räknat blir skillnaden 7 600 kronor.

Lönerna är högre inom privat sektor än inom offentlig. Skillnaden är cirka 15 procent för såväl arbetare som tjänstemän.

Rapporten Löner år 2004 (pdf)