Fråga facket Fråga facket

Lönerapport år 2006

Rapport Rapporten visar lönenivåer och löneutvecklingen för olika grupper av anställda på den svenska arbetsmarknaden. I fokus står löneläget år 2005 samt löneutvecklingen under tioårsperioden 1995-2005. Räknat i procentuell löneutveckling fick kvinnorna som helhet för första gången på 20 år en något bättre löneutveckling än männen år 2005: 3,0 procent för kvinnorna jämfört med 2,6 för männen. Löneökningen i kronor för kvinnorna inom LO blev 30 kronor mer i månaden än för männen. Det visar LO i Lönerapport år 2006 – löner och löneutveckling 1995-2005.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning