Fråga facket Fråga facket

Lönerapport år 2008

Rapport År 2007 ökade lönerna i genomsnitt med 3,8 procent för arbetare och med 3,6 procent för tjänstemän. Det är första gången på tio år som lönerna ökade mer för arbetare än för tjänstemän. Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän är dock alltjämt stort då medellönen för en arbetare nu är 20.400 kronor i månaden och för en tjänsteman 29.200 kronor, det vill säga 8.800 kronor, eller 43 procent, högre för en tjänsteman. Det skriver LO i Lönerapport år 2008 – Löner och löneutveckling år 1997–2007.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning