Fråga facket Fråga facket

Lönerapport år 2009

Rapport Lönegapet mellan kvinnor och män har minskat. LO och förbundens jämställdhets- och låglönesatsning i senaste avtalsrörelsen fick önskvärd effekt. Det visar LOs Lönerapport år 2009.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning