Fråga facket Fråga facket

Lönerapport år 2014

Rapport Efter några år av relativt jämn löneutveckling för arbetare och tjänstemän ökar lönerna återigen mer för tjänstemän än för arbetare. Förra året ökade arbetarnas medellön 2,0 procent jämfört med 2,8 procent för tjänstemän. Det framgår av LOs Lönerapport år 2014 – Löner och löneutveckling år 1913-2013.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lönegapet lika stort som på 1930-talet

Torbjörn 198 x 297- Vi kan aldrig acceptera att löneklyftorna mellan arbetare och tjänstemän ökar. Vi kan inte tillåta att arbetares löner ska utgöra golv för andra grupper. Om den utvecklingen fortsätter kommer vi att få se en stökig avtalsrörelse år 2016, säger LOs avtalssekreterare, Torbjörn Johansson i en kommentar.

Medellönen för en arbetare är nu 24 000 kronor och för en tjänsteman 34 600 kronor. Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har därmed ökat till 10 600 kronor, eller 45 procent. Så stort har lönegapet inte varit sedan 1930-talet.

Olika lönegap mellan kvinnor och män

Mest har lönerna ökat för kvinnliga tjänstemän, 3,3 procent, jämfört med 2,3 procent för manliga tjänstemän. Bland arbetare har lönerna ökat med 2,0 procent för både kvinnor och män.

Det innebär att löneskillnaderna mellan kvinnor och män har jämnats ut något på tjänstemannasidan. Motsvarande utjämning syns inte bland arbetare. Trots det är lönegapet mellan kvinnor och män mindre på arbetarsidan än bland tjänstemän, 14 respektive 24 procent.

Arbetarkvinnor nya underklassen

Det senaste årets utjämning bland tjänstemän förklaras till stor del av höga löneökningar för lärare, vilka främst är kvinnor. Endast vid ett tillfälle sedan 1970-talet har en liknande utjämningseffekt skett bland arbetare och det var år 2008-2009 då LO-förbunden samordnade sig om jämställdhetspotter och låglönesatsning.

- Arbetarkvinnorna är på väg att bli vår nya underklass. Att kvinnors arbete systematiskt undervärderas är inte bara djupt orättvist utan också direkt stötande och något vi måste rätta till i de kommande avtalsrörelserna, säger Torbjörn Johansson.

Sammanfattning

  • Medellönen för arbetare är 24 000 kronor och för tjänstemän 34 600 kronor år 2013. Lönegapet är därmed 10 600 kronor, eller 45 procent.
  • De tre senaste åren, år 2011-2013 ökade lönerna med 6,9 procent för arbetare och 7,6 procent för tjänstemän, det vill säga 0,7 procentenheter mer för tjänstemän. Räknat i kronor motsvarar det 900 kronor mer för tjänstemännen.
  • Reallönerna har ökat med totalt 3,9 procent år 2011-2013.
  • Lönerna har ökat mer för kvinnor än för män, men bara bland tjänstemän. 

Lönerapport år 2014 (pdf)