Fråga facket Fråga facket

Lönerapport år 2015

Rapport Medellönen för samtliga anställda är 30 800 kronor i månaden år 2014. Skillnaden är dock stor mellan arbetare och tjänstemän då medellönen är 24 900 kronor för arbetare och 36 600 kronor för tjänsteman. Medellönen är därmed 11 700 kronor, eller 47 procent, högre för tjänstemän än för arbetare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lönegapet har aldrig varit större

  • Mellan år 1994 och 2014 har den genomsnittliga månadslönen för samtliga anställda nästan fördubblats från 15 600 kronor till dagens 30 800 kronor. Medellönen har därmed ökat med 15 300 kronor, eller 97 procent. För arbetare har medellönen ökat med 88 procent och för tjänstemän med 108 procent. Medellönen har alltså ökat med 20 procentenheter mer för tjänstemän än för arbetare på lika många år.
  • Lönegapet har vuxit varje år de senaste 20 åren. År 1994 var medellönen för tjänstemän 4 600 kronor, eller 35 procent, högre än för arbetare. År 2014 har skillnaden ökat till 11 700 kronor, eller 47 procent. Så stort har lönegapet mellan arbetare och tjänstemän troligen inte varit sedan 1930-talet.

Rapporten Lönerapport år 2015 (pdf)