Fråga facket Fråga facket

Lönerapport år 2016

Rapport Reallönerna fortsätter att öka men löneskillnader mellan män och kvinnor och arbetare och tjänstemän är fortsatt stora. Det visar LOs lönerapport för 2016.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Reallönerna fortsätter att öka

Under 2015 ökade reallönerna med drygt 2 procent för såväl arbetare som tjänstemän. I rapporten konstateras att reallönerna ökat nästan varje år de senaste 20 åren.

- Det visar att vi fortsatt lyckas leverera löneökningar till våra medlemmar och att den svenska modellen fungerar bra. Det är något som gynnar både löntagarna och företagen, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Fortsatt stora löneskillnader

Samtidigt visar rapporten att löneskillnaderna mellan män och kvinnor och arbetare och tjänstemän är fortsatt stora. Medellönen är nästan 50 procent högre för tjänstemän än för arbetare. Även löneskillnaderna mellan män och kvinnor är stora då medellönen för män var 15 procent högre än för kvinnor 2015.

- Det är pinsamt att löneskillnaderna mellan män och kvinnor och arbetare och tjänstemän är så stora som de är. Det är inte rätt. Vi måste öka tempot för att se till att dessa skillnader minskar, säger Torbjörn Johansson.

Rapporten i korthet

  • Medellönen för samtliga anställda är 31 400 kronor i månaden enligt 2015 års lönestatistik. Skillnaden är dock alltjämt stor mellan arbetare och tjänstemän då medellönen är 25 300 kronor för arbetare och 37 300 kronor för tjänsteman. Medellönen är alltså 12 000 kronor, eller 47 procent, högre för tjänstemän än för arbetare. 
  • På 2000-talet har lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ökat sakta men säkert. För arbetare har medellönen ökat med totalt 55 procent, från 16 300 till 25 300 kronor och för tjänstemän med 64 procent, från 22 700 till 37 300 kronor, år 2000-2015. Lönegapet har därmed ökat med 9 procentenheter eller 5 500 kronor de senaste 15 åren och dagens lönegap är på samma nivå som på 1930-talet. 
  • År 2015 ökade medellönen med 1,9 procent för samtliga anställda. Byggindustri har dock inte fångats upp fullt ut av lönestatistiken detta år och en beräkning av löneutvecklingen exklusive byggindustri visar att lönerna då i genomsnitt ökat med 2,2 procent för samtliga anställda. För arbetare har medellönen ökat med 2,3 procent och för tjänstemän med 2,1 procent exkl. byggindustrin.
  • År 2015 var inflationen i stort sett noll procent och reallönerna ökade med drygt 2 procent för såväl arbetare som tjänstemän. Reallönerna har därmed ökat nästan varje år de senaste 20 åren.
  • Medellönen för kvinnor är 29 100 kronor och för män 33 600 kronor. Medellönen är alltså 4 500 kronor, eller 15 procent, högre för män år 2015. 
  • Löneskillnaden mellan kvinnor och män är dock mindre bland arbetare än bland tjänstemän. Bland arbetare är medellönen för män 3 300 kronor, 14 procent, högre än för kvinnor och bland tjänstemän 7 900 kronor, 23 procent, högre.

Rapporten Lönerapport år 2016 (pdf)