Fråga facket Fråga facket

Lönerapport år 2020

Rapport Medellönen för samtliga anställda var 34 700 kronor i månaden enligt 2019 års lönestatistik. För arbetare var medellönen 27 500 kronor och för tjänstemän 41 300 kronor. Medellönen var alltså 13 800 kronor, eller 50 procent, högre för tjänstemän än för arbetare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Sammanfattning

Medellönen för samtliga anställda var 34 700 kronor i månaden enligt 2019 års lönestatistik. För arbetare var medellönen 27 500 kronor och för tjänstemän 41 300 kronor. Medellönen var alltså 13 800 kronor, eller 50 procent, högre för tjänstemän än för arbetare.

De tre senaste åren, år 2017-2019, har medellönen för samtliga anställda ökat med 7,5 procent. För arbetare har lönerna ökat med 6,4 procent och för tjänstemän med 8,1 procent. I kronor motsvarar det 1 660 kronor för arbetare och 3 100 kronor för tjänstemän. 

Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har därmed ökat med cirka 1,7 procentenhet, eller drygt 1 400 kronor år 2017-2019. För hela 2000-talet har lönegapet ökat med cirka 12 procentenheter, eller drygt 7 300 kronor.

Kvinnor och män

Medellönen för kvinnor var 32 600 kronor och för män 36 600 kronor år 2019. Medellönen är alltså 4 000 kronor, eller 12 procent, högre för män. Bland arbetare var skillnaden 3 400 kronor, 13 procent, och bland tjänstemän 7 200 kronor, 19 procent. 

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat på 2000-talet. Minskningen har dock främst skett bland tjänstemännen och år 2017-2019 ökade medellönen bland tjänstemän med 9,4 procent för kvinnor och 6,7 procent för män. Bland arbetare ökade medellönen med 6,8 procent för kvinnor och 6,2 procent för män.

Reallöner

Reallönerna har ökat nästan varje år under 2000-talet och för år 2017-2019 så ökade reallönerna för arbetare med 0,6 procent och för tjänstemän med 2,3 procent. Totalt för hela 2000-talet så har reallönen ökat med 30 procent för arbetare och med 36 procent för tjänstemän år 2000-2019. 

Rapporten Lönerapport år 2020 (pdf)