Fråga facket Fråga facket

Löneutrymmet i djup lågkonjunktur

Rapport Denna rapport visar hur man kan se på löneutrymmet under de närmaste åren då ekonomin väntas vara i en djup konjunktursvacka. Dagens kris är främst en efterfrågekris och inte en lönekostnadskris. Detta framgår av det snabba produktionsfallet och hur olika makroekonomiska vinstmått för näringslivet utvecklas, där kapitalavkastningen faller mer än bruttovinstandelen. Att krisen främst är en efterfrågekris betyder att lönebildningen inte har en avgörande roll för krisbekämpningen. Lönebildningens aktörer bör i stället inrikta sig på att ta ut det löneutrymme som finns.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning