Fråga facket Fråga facket

LOs Arbetsmiljöstrategi 2010

Rapport Allas lika rätt till ett arbete med en god arbetsmiljö är ett grundläggande mål för fackföreningsrörelsen. Arbetet är grunden för försörjning och självbestämmande men ska också ge möjligheter till gemenskap och egen utveckling. För att skapa trygga och säkra arbetsplatser där både de anställda och verksamheten kan utvecklas krävs stark lagstiftning, tillräckliga resurser för tillsyn och en aktiv samverkan mellan arbetsmarknadens parter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning