Fråga facket Fråga facket

LOs förslag på åtgärder för att möta effekterna av covid-19

Rapport Sverige präglas just nu av en omfattande smittspridning, hög belastning på vården och ett stort antal avlidna. Många av de yrkesgrupper som LO-förbunden organiserar står i första ledet för att bekämpa pandemin och hålla igång samhället.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Pandemin slår mot de kontaktnära branscherna

LO menar att det är av största vikt att vaccineringen som nu är påbörjad sker effektivt och skyndsamt. De grupper som har störst behov av vaccinet måste prioriteras. 

Under hösten har en kraftig återhämtning skett av svensk ekonomi, inte minst har svensk tillverkningsindustri utvecklats starkt. Men de företag och arbetstagare som är verksamma inom de kontaktnära branscherna har haft en fortsatt tuff situation som nu försvåras under pandemins andra våg. 

Arbetslösheten ökade kraftigt i Sverige under våren. Efter sommaren har ökningen avstannat. Men långtidsarbetslösheten har fortsatt att stiga.

LOs förslag på åtgärder för att möta effekterna av covid-19 (pdf)

Se åtgärdsprogrammet presenteras vid en pressträff i LO Play