Fråga facket Fråga facket

LOs remissvar på ”Bemyndigande att anordna viss försöksverksamhet”, U2007/4385/G

Remissyttrande LO har vid tidigare ställningstaganden framfört vår principiella uppfattning när det gäller gymnasial lärlingsutbildning. Den utgår från att det inte ska vara några större variationer mellan ett yrkesförberedande program och en gymnasial lärlingsutbildning, än längden på det arbetsplatsförlagda lärandet. LO menar att detta måste vara utgångspunkten för att vidhålla en kvalitativt likvärdig utbildning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning