Fråga facket Fråga facket

LOs remissvar på Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet, SOU 2008:122

Remissyttrande LO har i den rad av utredningar som föregått denna utredning redovisat ställningstaganden som nu delvis utgör grund för detta remissvar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning