Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över regeringens promemoria ang. genomförande av artikel 2.1 andra stycket m fl i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter

Remissyttrande Förslaget innebär att även egenföretagare som är förare inom vägtransport ska omfattas av delar av lagen (2005:395) om arbetstid, det vill säga av samma arbetstidsreglering som arbetstagare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning