Fråga facket Fråga facket

LOs remissvar på SOU 2010:19, Lärling - en bro mellan skola och arbetsliv

Remissyttrande Lärlingsanställning är något som hittills varit förbehållet de som deltar i traditionell lärlingsverksamhet, till exempel i form av avtalsreglerad färdigutbildning. LO vill inledningsvis fastslå uppfattningen att studerande på ett yrkesförberedande program genomgår en utbildning och har en utbildningsanordnare som huvudman. Det har inte i betänkandet påvisats något behov eller tungt vägande skäl för att införa ett anställningsförhållande i utbildningen, varför LO avvisar förslaget om lärlingsanställning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning