Fråga facket Fråga facket

LOs remissvar på SOU 2010:96, Riktiga betyg är bättre än höga betyg

Remissyttrande Skolinspektionen har påtalat en del problem med betygssättningen i svensk skola. Dit hör exempelvis att betyg sätts på oklara grunder, variationerna är stora hur elever informeras om betygskriterier och att skolor ofta brister i analys av betygsresultaten. Enligt nu rådande regelverk kan ett satt betyg rättas utifrån nya omständigheter, men bara av läraren själv och om det kan ske snabbt och enkelt. Den enda möjligheten för eleven att på eget initiativ påverka ett av honom eller henne felaktigt satt betyg, är att eleven begär prövning och kunskaperna får då prövas på nytt. Ingen möjlighet finns att överklaga ett satt betyg som eleven bedömer som felaktigt. LO menar att detta sammantaget är otillfredsställande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning