Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över SOU 2011:19, Tid för snabb flexibel inlärning

Remissyttrande Förslagen om tydliga avgränsningar i tid tar enligt LOs mening alldeles för lite hänsyn till den heterogenitet i målgruppen som sfi vänder sig till. I betänkandet betonas att direktivets uppdrag är att föreslå hur en tidsbegränsning ska införas, varför frågan om en sådan begränsning ska införas inte är relevant.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning