Fråga facket Fråga facket

LOs remissvar SOU 2010:63, EUs direktiv om sanktioner mot arbetsgivare

Remissyttrande Mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG har regeringen beslutat tillsätta en utredning i syfte att föreslå hur direktivet ska implementeras och genomföras i svensk rätt. Syftet med direktivet är att motverka olaglig invandring till den Europeiska Unionen (EU). Genom direktivet åläggs Sverige att införa ett förbud för arbetsgivare att anställa tredjelandsmedborgare som saknar rätt att vistas på svenskt territorium eftersom sådan anställning kan bidra till en ökad olaglig invandring.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning