Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Spara i goda tider — för en stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59

Remissyttrande Finanskrisen 2008/2009 drabbade Sverige mycket hårt. Sysselsättningen minskade, arbetslösheten ökade och BNP föll kraftigt. De allt sämre ekonomiska utsikterna försämrade dramatiskt prognoserna för kommunernas skatteunderlag. Detta fick kommunerna att dra i handbromsen och börja skära ner på sin verksamhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning