Fråga facket Fråga facket

LOs remissyttrande ang En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28

Remissyttrande LO välkomnar utredningen. En mer likvärdig skola är avgörande för att bygga ett jämlikt samhälle och särskilt viktigt för barn vars föräldrar arbetar i LO-yrken. LOs principiella syn är att skolpolitiken måste läggas om i grunden från konkurrens och marknadsutsättning till att inriktas på att alla skolor ska vara bra skolor. Skolan ska styras av demokratiska beslut, inte av marknaden. LO anser att skolpeng och skolval måste reformeras för att motverka segregationen och att vinstdriften i skolan måste stoppas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning