Fråga facket Fråga facket

LOs remissyttrande över Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen Ds 2016:5

Remissyttrande LO tillstyrker förslaget om att hel sjukersättning ska kunna beviljas redan från 19 års ålder. LO är positiv till att Försäkringskassan i större utsträckning ska kunna behovsanpassa uppföljningen hos försäkrade som beviljats sjukersättning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

  • LO är positiv till förslaget om att en försäkrad som haft aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga under minst ett år och anmäler till Försäkringskassan att han eller hon avser att börja studera ska, efter ansökan, kunna få behålla aktivitetsersättningen under högst sex månader samtidigt som personen i fråga prövar att studera.
  • LO tillstyrler även förslaget om att en försäkrad som haft sjukersättning under minst ett år och får pröva att arbeta med vilande sjukersättning ska kunna få ett belopp motsvarande 25 procent av den sjukersättning som har förklarats vilande varje månad under en period om 24 månader, i stället för 12 månader.