Fråga facket Fråga facket

LOs svar på EU-kommissionens meddelande om det Sociala Europa

Remissyttrande LO stödjer inriktningen mot ett Europa som tar ansvar för medborgarnas sociala förhållanden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av synpunkter

  • Det ska åligga medlemsländerna att införliva pelarens principer. LO vill inte se någon kompetensförskjutning utan förordar social dialog, stärkt kapacitet för parterna, kollektivavtalsförhandlingar och öppen samordningsmetod.
  • För säkerhet, hälsa och anställningstrygghet bör de regelverk och strukturer som i dag gäller på arbetsmarknaden även göras tillämpligt för plattformsekonomin.
  • För att förverkliga klimatomställningen behövs insatser för dem som direkt berörs, via kompetensutveckling i jobbet och möjligheter för yrkesverksamma att kunna växla yrke.
  • EU bör använda handelspolitiken i normerande syfte och kräva goda villkor för miljö, klimat och skydd av löntagare. Ratifikation och efterlevnad av ILOs kärnkonventioner bör vara en förutsättning för att länder ska kunna inleda förhandlingar om handelsavtal med EU.