Fråga facket Fråga facket

LOs svar på promemorian ”Ytterligare sänkt skatt för pensionärer”

Remissyttrande Promemorian föreslår skattelättnad för pensionärer som fyllt 65 år. För en pensionär med full garantipension, det vill säga cirka 80.000–90.000 kronor sänks skatten med 1.100 kronor då kommunalskatten är 31,50. För en pensionär med 150.000 kronor i inkomst sänks skatten med 1.900 kronor och för en pensionär med inkomst över 400.000 kronor blir skattesänkningen 3.000 kronor. I procent av inkomsten sjunker skatten för dessa tre personer från cirka 1,3 procent ned till 0,8 procent. Skattesänkningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning