Fråga facket Fråga facket

LOs synpunkter inför energiforskningspropositionen

Remissyttrande Från LOs sida vill vi betona behovet av att, vid sidan av tekniska frågeställningar, beforska fördelningspolitiska, näringspolitiska och demokratiska frågeställningar på energiområdet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning