Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående Aktivering av civilplikt inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet

Remissyttrande LO är i grunden positiva till en tillfällig aktivering av civilplikten inom den kommunala räddningstjänsten och inom elförsörjningsområdet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LO konstaterar att det finns generella problem med kompetensförsörjning inom de aktuella områdena som försvårar en aktivering av civilplikten.
  • LO framhåller att det har skett förändringar i LAS-reglerna sedan antagandet av Lagen om civilförsvarsplikt, som inte har uppdaterats. LO anser att reglerna om arbetstagarskydd bör vara färdigförhandlade, uppdaterade och inkluderade i de författningsförslag som föreslås innan aktiveringen genomförs.
  • Kommunal vill framhålla att räddningstjänsten redan i dag arbetar utifrån mycket begränsade resurser och att promemorian överskattar den befintliga förmågan inom den kommunala räddningstjänsten.
  • Kommunal framhåller behovet av utbildning samt av noggranna kontroller av individers hälsotillstånd för personer som inkallas för civilförsvarsplikt.
  • Seko och Elektrikerförbundet framhåller att problemen på elförsörjningsområdet underskattas. Bristen på egenanställd personal och beroendet av entreprenadkontrakt försämrar arbetsmiljön, försvårar det akuta behovet av nyrekrytering och utgör en säkerhetsrisk. Denna situation försvårar en aktivering av civilplikten.