Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående Ett utökad skydd mot diskriminering SOU 2021 nr 94

Remissyttrande LO anser att det kan finnas fördelar med att stärka skyddet mot direkt diskriminering genom ett förbud mot missaktning. LO anser däremot ett en eventuell ny lagregel måste analyseras närmare i relation till det straffrättsliga regelverket, för att undvika dubbelregleringar. LO anser också att en ny reglering om missaktning noga måste avvägas i relation till tryckfrihetslagen och yttrandefrihetslagen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning