Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående ILOs protokoll till konvention nr 29 angående tvångs- eller obligatoriskt arbete och rekommendation nr 203 om kompletterande åtgärder för ett effektivt avskaffande av tvångs- eller obligatoriskt arbete

Remissyttrande LO, TCO och Saco anser att det är oerhört angeläget att alla typer av tvångsarbete avskaffas. Tvångsarbete är en kränkning av offrens mänskliga rättigheter och ett hinder mot att uppnå anständiga arbetsvillkor. Sverige har ratificerat konvention nr 29 och röstat ja till protokollet vid arbetskonferensen. Vi anser att Sverige ska ratificera protokollet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning