Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående ILOs rekommendation 204 The transition from the informal to the formal economy

Remissyttrande LO, TCO och Saco anser att regeringen skyndsamt bör anta den aktuella rekommendationen. LO, TCO och Saco finner att det inte föreligger några hinder av den art som skulle försvåra eller förhindra ett antagande av rekommendationen. LO, TCO och Saco anser att ett antagande av rekommendationen på ett positivt sätt kan fungera preventivt mot att den informella ekonomin ökar. Rekommendationen bör ses i en global kontext av en alltmer avreglerad arbetsmarknad där möjlighet och tillgång till socialt skydd, regleringar på arbetsmarknader och skattetransfereringar är undermåligt utformade.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning