Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten

Remissyttrande LO tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning