Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående promemorian Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster

Remissyttrande Skattekvoten har sänkts från 50 procent av BNP till 42 procent (2021). Det innebär minskade skatteintäkter motsvarande 400 miljarder kronor per år. Huvuddelen av skattesänkningarna har inte varit motiverade av vare sig fördelnings- eller effektivitetsskäl. Flertalet har dessutom bidragit till ökade inkomstskillnader, såsom införandet av jobbskatteavdraget, förändringen av fastighetsskatten och slopandet av förmögenhetsskatten. Trots det går regeringen vidare med ytterligare skattesänkningar. År 2019 sänktes skatterna med 20 miljarder kronor, 2020 med 45 miljarder och innevarande år ligger beslutade skattesänkningar med ytterligare 9 miljarder kronor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning