Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående promemorian Förstärkt skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Remissyttrande LO välkomnar förslaget i promemorian om förstärkt skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. Förslagets syfte är att ta bort skillnaden i beskattning mellan dessa ersättningar och löneinkomster. Förslaget är ett steg i rätt riktning mot rättvisare och fördelningspolitiskt rimligare beskattning av olika sorters förvärvsinkomster.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LO välkomnar förslaget att skatten för personer med sjuk- och aktivitetsersättning sänks med syfte att ta bort skillnaden i beskattning mellan dessa ersättningar och löneinkomster.
  • LO anser dock att alla förvärvsinkomster – löneinkomster såväl som ersättningar från försäkringar (vid pension, arbetslöshet, föräldraledighet och sjukdom/skada) borde beskattas enligt samma skatteskala.
  • LO vill påpeka att underlaget för den föreslagna skattereduktionen inte inkluderar alla ersättningar kopplade till varaktigt nedsatt eller långvarigt nedsatt arbetsförmåga. 
  • Med anledning av promemorians förslag om ”golv” för skattereduktionen, så vill LO framhålla att vi anser att skattesystemet är ett olämpligt verktyg för riktade bidrag till särskilda grupper. 
  • Grupper i behov av särskilt stöd bör få det via generella eller behovsprövade transfereringar och bidrag.