Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

Remissyttrande LO avstyrker promemorians förslag om ytterligare sänkning av mervärdesskatten på vissa reparationer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning