Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande avseende utkast till regeringens proposition ”En arbetslöshetsförsäkring för arbete”

Remissyttrande LO har givits möjlighet att yttra sig över utkastet till propositionen En arbetslöshetsförsäkring för arbete. LO kritiserar starkt den begränsade tiden, en vecka, för att lämna yttrande. Att överskåda vilka konsekvenser förslaget får för individen men också för samhället i stort på en så kort remisstid förefaller orimligt. Frågan bör behandlas på ett mer seriöst och övervägt sätt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning