Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande gällande Arbetsrätten under krig och krigsfara SOU 2023 nr 79

Remissyttrande LO tillstyrker utredningens förslag att det bör införas en ny arbetsrättslig beredskapslag och att arbetsrättsliga beredskapsbestämmelser bör samlas i denna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning