Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande gällande Bolags rörlighet över gränserna SOU 2021 nr 18

Remissyttrande LO, TCO och Saco är positiva till utredningens förslag om att huvudsakligen genomföra 2019 års direktiv i aktiebolagslagen, ABL, och så långt möjligt i linje med det befintliga regelverket om gränsöverskridande fusioner. Förslaget innebär att de tre parallella regelverken om fusion, delning och ombildning får en gemensam struktur och i många avseenden lika regelverk. Det torde underlätta den praktiska tillämpningen av bestämmelserna eftersom de stundtals är svårgenomträngliga.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning