Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande gällande Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen SOU 2021:9

Remissyttrande Utredningen slår fast att det inte finns något isolerat värde i en ökad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen. Värdet av en ökad användning kommer i stället när betrodda tjänster utifrån verksamhetens behov används på ett ändamålsenligt sätt. LO delar denna uppfattning till fullo och vill understryka att införandet av digital teknik alltid bör utgå från ordentligt identifierade behov som sätter användaren i centrum. De verksamhetsnära experterna – arbetstagarna och deras expertis och delaktighet ska vara en självklarhet genom hela processen från behovsanalys till implementering och uppföljning av digitala system.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning