Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande om En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna (Ds 2015:6)

Remissyttrande LO anser att, givet dagens konstruktion av pensionssystemet, så är en funktion som balanseringen nödvändig. Balanseringen har till uppgift att säkra systemets finansiella stabilitet och långsiktiga förmåga att betala ut pensioner enligt de åtaganden som gäller. LO anser dock att det är mycket angeläget att Pensionsgruppen diskuterar frågan om inkomstpensionens finansiering, dvs om 16 procent är tillräckligt för att garantera långsiktigt hållbara pensionsnivåer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ett förslag är exempelvis att låta dagens premiepensionsfonder vara kvar men att inte tillföra några nya medel. Den del av pensionsavgiften som idag går till premiepensionen kan istället exempelvis föras över till inkomstpensionen. Då ökar inkomsterna till inkomstpensionssystemet vilket innebär att balanseringen stängs och dagens pensioner ökar.

Ett avskaffande av premiepensionen innebär att dagens pensioner blir högre genom att sparandet i ekonomin blir lägre. Detta är också önskvärt eftersom sparandet i svensk ekonomi redan idag är för högt och efterfrågan och sysselsättningen därför är för låg.